АКТУЕЛНОСТИ » ДОКУМЕНТА

2024

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ ОУ ЖИТОРАЂА

2023

 

 

 

 

ОДЛУКА о усвајању Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ОД ПОВРЕДЕ ПРИНЦИПА РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

2022

Извештај о испитивању амбијенталног ваздуха

НАЦРТ Уговора о статусној промени припајања

ПРАВИЛНИК О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

МОДЕЛ ПРАВИЛНИКА о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи ,  термостатских  вентила и делитеља топлотепо основу јавног позиваза суфинансирање програма енергетске санације стамбених зграда, породичних кућа и станова, ЈП1/22

МОДЕЛ ПРАВИЛНИКА о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде

ЛОКАЛНИ ПЛАНСКИ ДОКУМЕНТ У ОБЛАСТИ ЗАПОШЉAВАЊА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ПЕРИОД ОД 2022. – 2023. године

 

 

ИЗБОРИ 2022.

Записници – Председнички избори 2022.

Записници – Парламентарни избори 2022.

РЕШЕЊЕ о допунском решењу о именовању члана и заменика члана у БО, БМ 3 (30.03.2022., o9.45)

РЕШЕЊЕ о именовању члана Изборне комисије у проширеном и посебном саставу (30.03.2022., o9.15)

ЗАПИСНИК са 14. седнице ИК Житорађа (30.03.2022., o9.oo)

Сва решења ИК Житорађа се могу наћи на интернет страници РИКа

ЗАПИСНИК са 12. седнице ИК Житорађа (26.03.2022., 17.35)

ЗАПИСНИК са 12. седнице ИК Житорађа (25.03.2022., 10.3о)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије у проширеном и посебном саставу (25.03.2022., 10.15)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (25.03.2022., 09.55)

ЗАПИСНИК са 11. седнице ИК Житорађа

ОДЛУКА о давању овлашћења председнику ИК општине Житорађа за одлучивање о промени члана или заменика у сталном и проширеном саставу, по достављеним предлозима овлашћених лица проглашених изборних листа

РЕШЕЊЕ о именовању члана Изборне комисије у проширеном и посебном саставу (23.03.2022., 19.55)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (23.03.2022., 19.45)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (19.03.2022., 13.00)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (19.03.2022., 12.40)

РЕШЕЊЕ о одбацивању предлога за именовање чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу (19.03.2022., 12.20)

ЗАПИСНИК са 10. седнице ИК Житорађа (19.03.2022., 12.00)

РЕШЕЊЕ којим се констатује да члан и заменик у проширеном саставу постају члан и заменик у посебном саставу ИК (18.03.2022., 17.40)

РЕШЕЊЕ којим се констатује да члан и заменик у проширеном саставу постају члан и заменик у посебном саставу ИК (18.03.2022., 17.25)

РЕШЕЊЕ којим се констатује да члан и заменик у проширеном саставу постају члан и заменик у посебном саставу ИК (18.03.2022., 17.10)

РЕШЕЊЕ којим се констатује да члан и заменик у проширеном саставу постају члан и заменик у посебном саставу ИК (18.03.2022., 16.55)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (12.03.2022., 16.15)

РЕШЕЊЕ којим се констатује да члан и заменик у проширеном саставу постају члан и заменик у посебном саставу ИК (12.03.2022., 16.оо)

ЗАПИСНИК са 8. седнице ИК Житорађа (12.03.2022., 15.45)

РЕШЕЊЕ којим се констатује да члан и заменик у проширеном саставу постају члан и заменик у посебном саставу ИК (11.03.2022., 08.55)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (11.03.2022., 08.35)

ЗАПИСНИК са 7. седнице ИК Житорађа (11.03.2022., 8.25)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (09.03.2022., 09.55)

ЗАПИСНИК са 6. седнице ИК Житорађа (09.03.2022., 9.25)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (05.03.2022., 15.3о)

ЗАПИСНИК са 5. седнице ИК Житорађа (05.03.2022., 15.оо)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана Изборне комисије општине Житорађа у проширеном саставу (01.03.2022., 18.оо)

ЗАПИСНИК са 4. седнице ИК Житорађа (01.03.2022., 17.3о)

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана у проширеном саставу Изборне комисије општине Житорађа (26.02.2022., 19.3о)

ЗАПИСНИК са 3. седнице ИК општине Житорађа (26.02.2022., 19.15)

ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

ЗАПИСНИК са 2. седнице Изборне комисије општине Житорађа

РЕШЕЊЕ о именовању члана и заменика члана у проширеном саставу Изборне комисије општине Житорађа

ЗАПИСНИК са 1. седнице Изборне комисије општине Житорађа

ПОСЛОВНИК ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

ОДЛУКА О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНОВА И ЗАМЕНИКА ЧЛАНОВА ОПШТИНСКЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ

Контакт ИК Житорађа izbori@zitoradja.org, Секретар Милена Јовановић, 062261720

 

2021

2. ребалнас буџета Општине за 2021.

Одлука о завршном рачуну за 2020.

1. ребаланс буџета Општине за 2021

Буџет Општине Житорађа за 2021.

Инспекција за заштиту животне средине – Контролне листе

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2021.

Контролна листа снабдевање водом за пиће

Контролна листа пречишћавање и одвођење вода

Контролна листа гробља и сахрањивање

Контролна листа погребна делатност

Контролна листа обезбеђивање јавног осветљења

Контролна листа управљање пијацама

Контролна листа одржавање улица и путева

Контролна листа одржавање јавних површина

Контролна листа одржавање зелених површина

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2021.

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за ЗЖС за 2021.

 

2020

ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2021. годину

Редован инспекцијски надзор по издатој употребној дозволи

Редован инспекцијски надзор по завршеној конструкцији објекта

Редован инспекцијски надзор по обавештењу о завршетку темеља

Редован инспекцијски надзор по Решењу у складу са чл. 145 Закона

Надзор по издатој грађевинској дозволи и потврди о пријави радова

Списак контролних листи у Сектору инспекције за заштиту животне средине

Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину на територији општине Житорађа

3. ребаланс буџета Општине за 2020.

Правилник о спровођењу набавки на које се закон не примењује

2. ребаланс буџета Општине за 2020.

Одлука о завршном рачуну за 2019.

1. ребаланс буџета Општине за 2020.

Буџет Општине Житорађа за 2020. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине у 2020.

Контролне листе Комуналне инспекције

СТРАТЕГИЈА ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА 2013-2019