РЕШЕЊЕ о формирању координационог тима за израду Плана развоја Општине Житорађа за период од 2023-2030 године

ПРАВИЛНИК О СУФИНАНСИРАЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА, ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА

РЕШЕЊЕ о одобравању средстава организацијама у области спорта и расподели средстава организацијама у области спорта општине Житорађа у 2022. години

ПРАВИЛНИК о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у општини Житорађа за 2022. годину

РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА И ВИСИНЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПОСЕБНИХ ПРОГРАМА У ОБЛАСТИ СПОРТА ЗА 2021

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ КИОСКА

РЕШЕЊЕ О ИЗБОРУ ПОНУЂАЧА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА О ЗАКУПУ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ- ЛОКАЛ У ГЛАШИНЦУ

РЕШЕЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА СЗСЗ 1. ДЕЦЕМБАР

РЕШЕЊЕ О ЗБИРНОЈ ИЗБОРНОЈ ЛИСТИ КАНДИДАТА ЗА ОДБОРНИКЕ СО ЖИТОРАЂА

РЕШEЊЕ О ОДОБРАВАЊУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА