ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката. Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе. С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин…

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Општинско Веће општине Житорађа, позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Плана развоја Општине Житорађа за нпериод 2023. – 2030. године, чији је садржај припремљен од стране Програма за развој Уједињених нација (UNDP) у Републици Србији у оквиру пројекта „Accountable Public Finance Management Platform“,…

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта пројекта „Фекална канализација…

ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОПЛАВА У ЈУНУ 2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА Комисија за попис и утврђивање Обима штете причињене на објектима у елементарним непогодама Број: 02-1049/23-01 Датум: 12.07.2023. године У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 217-920/2023-01 од 16.06.2023. године,…

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл. гл. РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта Општина Житорађа, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Фекална канализација за МЗ…