АКТУЕЛНОСТИ » ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА » УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

Решење ROP-ZRA-32-IUP-7/2022

Закључак ROP-ZRA-20280-IUP-8/2021

р.бр.Подносилац захтева, адресаИнвеститорБр. кат. парцеле и КОКатегорија, класиф. број и наменадокумент
 1Kony Trade, Житорађа Kony Trade, Житорађа 4507, КО ЖиторађаСтамбено пословни Документ
 2 Бивоће, Рожина Бивоће, Рожина 5300/53, КО Житорађа класиф. број 125223, кат. БДокумент