АКТУЕЛНОСТИ » ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА » УПОТРЕБНЕ ДОЗВОЛЕ

2024.

Решење ROP-ZRA-42290 –IUP-2/2024

Употребна дозвола – ROP-ZRA-37823-IUPH-10/2024

Употребна дозвола – ROP-ZRA-13766-IUPH-6/2024

Решење ROP-ZRA-33116 –IUP-5/2024

Употребна дозвола ROP-ZRA-1867-IUPH-22/2024

___________________________________________

Решење ROP-ZRA-1867–IUP-18/2023

Употребна дозвола ROP-ZRA-12750-IUP-1/2023

Решење ROP-ZRA-32-IUP-7/2022

Закључак ROP-ZRA-20280-IUP-8/2021

 

р.бр. Подносилац захтева, адреса Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена документ
 1 Kony Trade, Житорађа  Kony Trade, Житорађа  4507, КО Житорађа Стамбено пословни Документ
 2  Бивоће, Рожина  Бивоће, Рожина  5300/53, КО Житорађа  класиф. број 125223, кат. Б Документ