ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА (11.04.2022.)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП ЖИТОРАЂА (11.04.2022.)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА  (11.04.2022.)

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ЖИТОРАЂА 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП ЖИТОРАЂА

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

 

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПРИЈЕМ ПРИПРАВНИКА