АКТУЕЛНОСТИ » ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА

 

 

 

Просторни план општине Житорађа се може преузети ОВДЕ.

Измене и допуне Плана генералне регулације Житорађа. Остала документа везана за ПГР (графички део) се могу видети и преузети ОВДЕ.

За све информације заинтересовани се могу обратити на е-адресу objedinjenaprocedura.z@gmail.com или objedinjenaprocedura@zitoradja.org, Служби за урбанизам, Општина Житорађа, канцеларија 10А као и позивом на број 027/8362 211, лок. 120.

Жиро рачун на коме се врши уплата накнаде за уређење грађевинског земљишта 840-742253843-87, позив на број 32-119

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ у вези са Објединјеном процедуром

ТАРИФА РЕПУБЛИЧКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ

Цела одлука о локалним административним таксама

ЈАВНИ УВИД У Нацрт Плана детаљне регулације за соларну електрану „SOLAR PRO 1″ Грудаш

Нацрт PDR Solar Pro 1, Грудаш

ОГЛАС за Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране „Житорађа“ у Дубову

Јавни увид у нацрт плана детаљне регулације соларне електране „Житорађа“ у Дубову

Урбанистички пројекат за изградњу винарије „Марика“

Урбанистички пројекта изградње цркве у Ђакусу

ПОТВРДА УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА црква у Пејковцу

Урбанистички пројекат изградње цркве у Пејковцу