АКТУЕЛНОСТИ » ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2024.

Одлука о додели уговора – Набавка канцеларијског намештаја

Одлука о додели уговора – Израда пројектно техничке документације за потребе дечијег вртића у Глашинцу

Одлука о додели уговора – Репрезентација за потребе општинске управе

Одлука о додели уговора – Геодетске услуге
Одлука о додели уговора – Набавка ауто гума за службена возила

Одлука о додели уговора – екстерна ревизија

Одлука о додели уговора – превоз ученика

Одлука о додели уговора – Вулканизерске услуге и прање возила

Одлука о додели уговора – Репрезентација за потребе СО Житорађа

Одлука о додели уговора – Обезбеђење зграде општинске управе

Одлука о додели уговора – Набавка добра за угоститељство (кафа, чај и сл.) 

Одлука о додели уговора – Набавка материјала за одржавање хигијене 

Репрезентација за потребе општине Житорађа

Одлука о додели уговора – Текуће поправке опреме за саобраћај-возила

 Канцеларијски материјал за потребе општинске управе

План јавних набавки за 2024 – Општинска управа Житорађа

Одлука о додели уговора – Набавка и уградња радијатора за централно грејање 

Одлука о додели уговора – уговор о набавци услуга – Кетеринг

План Јавних набавки за 2023. годину, Општинска управа

Измењена верзија плана ЈН за 2022.

План Јавних набавки за 2022. годину, Општинска управа

План Јавних набавки за 2021. годину