АКТУЕЛНОСТИ » ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА » РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145.

2022

Решење ROP-ZRA-34096-ISAW-2/2022

Решење ROP-ZRA-14306-ISAW-1/2022

Решење ROP-ZRA-32711-ISAW-4/2022

Решење ROP-ZRA-30480-ISAW-3/2022

Решење ROP-ZRA-33391-ISAW-6/2022

Решење – ROP-ZRA-32935-ISAW-4/2022

Решење ROP-ZRA-17230-ISAW-1/2022

Решење ROP-ZRA-1370-ISAW-3/2022

Решење ROP-ZRA-17256-ISAW-3/2022

Решење ROP-ZRA-3252-ISAW-2/2022

Решење ROP-ZRA-989-ISAWHA-3/2022

Решење ROP-ZRA-989-ISAWHA-3/2022

Решење ROP-ZRA-30553–ISAWHA-3/2022

Решење ROP-ZRA-30553–ISAW-2/2022

2021

Решење ROP-ZRA-43363-ISAWHA-2/2021

Решење ROP-ZRA-12422–ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-27664-ISAWHA-3/2021

Закључак ROP-ZRA-27664-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-3661-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-17296-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-13032-ISAW-1/2021

Решење ROP-ZRA-29252-ISAWHA-6/2021

Решење о одбацивању ROP-ZRA-29252 –ISAW-5/2021

Решење ROP-ZRA-6534-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35999-ISAW-3/2021

Решење ROP-ZRA-36968-ISAW-3/2021

Решење ROP-ZRA-357-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35871-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35660-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-36624-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-34118-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35981-ISAW-2/2021

Решење о одбијању ROP-ZRA-36065–ISAW-2/2021

Решење о одбијању ROP-ZRA-35999–ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-33345-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35649-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35538-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-36112-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35832-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35430-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-2243-ISAW-1/2021

Решење ROP-ZRA-36656-ISAWHA-3/2021

Решење ROP-ZRA-33215-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35931-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-36656–ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-33207-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-33183-ISAW-2/2021

р.бр.Подносилац захтева, адресаИнвеститорБр. кат. парцеле и КОКатегорија, класиф. број и намена документ  
 1Демић Марко, Ратка Павловића 70, Житорађа4585/6, КО Житорађа Решење
 2ЕД Прокупље1682, КО Држановац222420 Трансф. с. и подстанице Решење
 3ЕД Прокупље1581,1986/1,1240, КО Ђакус222410 лок. ел. надземни или подз. водови. Решење
 4СЗР Кеса, Пејковац СЗР Кеса, Пејковац 2131/1, КО Пејковац 22240, Трафостаница Решење
 5Стојковић Стојан, Бадњевац     Стојковић Стојан, Бадњевац 824/1, КО Бадњевац помоћниРешење
 6Euro Carbon Euro Carbon 3231/5 и 3231/6, КО Житорађа Пословни Решење
 7Јотел д.о.о. НишЈотел д.о.о. Ниш 3170, 1988/1, 1224, 1998/1, 1210,1225, 1194, 1192, 1233, 1269, 1277,1286, 1995 и 1986/1; КО Ђакус 222431, Телекомуникациона мрежа Решење
8ОШ „Топлички хероји“ ЖиторађаОШ „Топлички хероји“ Житорађа1386/1КО Држановац241100 категорија ГРешење
9ОШ „Топлички хероји“ ЖиторађаОШ „Топлички хероји“ Житорађа1330 КО ЂакусРешење
10ОШ „Топлички хероји“ ЖиторађаОШ „Топлички хероји“ Житорађа3231/14 КО ЖиторађаРешење
11ОШ „Топлички хероји“ ЖиторађаОШ „Топлички хероји“ Житорађа3231/12 КО ЖиторађаРешење
12Јотел д.о.о. НишЈотел д.о.о. Ниш2765,2145,2129,2095,2114,2066,2073,1732,1769,1760,2761,2748/1,2749,2747/1, КО Пејковац222431,телекомуникационе мрежеРешење
13ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД ПрокупљеЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље 2305, КО Влахово Објекат Г категоријеЗакључак
14Дејан Стојковић, ДржановацДејан Стојковић, Држановац759, КО Држановац127121, категорија АЗакључак
15ЗТР Костић плус, ЖиторађаЗТР Костић плус, Житорађа3375/4, КО Житорађа125231, категорија АРешење
 16Општина Житорађа 23.05.2016.Закључак
17ЗТР Костић плус, ЖиторађаЗТР Костић плус, Житорађа3375/4, КО Житорађакатегорија АРешење
18Млин Тимотијевић д.о.о. КашеварМлин Тимотијевић д.о.о. Кашевар5300/64, КО Житорађа127121, магацински просторЗакључак
19Млин Тимотијевић д.о.о. КашеварМлин Тимотијевић д.о.о. Кашевар5300/64, КО Житорађа127121, зграда за смештај пољ. производаРешење
20Милан Алексић, ЂакусМилан Алексић, Ђакус2541 КО ЂакусРешење
21Никола ЛазићНикола Лазић3237, КО Житорађа125231, А категоријаРешење
22Никола Лазић, ПрокупљеНикола Лазић, Прокупље3237, КО Житорађа125231, А категоријаРешење
23ОШ „Топлички хероји“ ЖиторађаОШ „Топлички хероји“ Житорађа1330, КО ЂакусЗакључак
 24 ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље 1216/2, 1216/3, 1216/4 КО Лукомир изградња НН мреже 0,4 кв на АБ стубовима Решење
 25 ОШ „Топлички хероји“ Житорађа ОШ „Топлички хероји“ Житорађа Решење
 26 ОШ „Топлички хероји“ ЖиторађаОШ „Топлички хероји“ Житорађа кат. пар 1329, КО. Ђакус класиф. бр. 136321, кат. објекта В Решење
 27 Општина Житорађа Општина Житорађа Улице Закључци
 28 Јанаћковић Јовица, Житорађа Јанаћковић Јовица кат. парцела: 3042/2 Кат. објекта: А, Класиф. ознака. 124220 Решење
 29 Општина Житорађа Општина Житорађа кат. парцела: 1277, 3872 КО Речица Категорија Г, Класиф. 211201 Решење
 30 Општина Житорађа Општина Житорађа кат. парцела: 1097, КО Јасеница Класиф. 126321, Кат. В, доминантна кат. А Решење