АКТУЕЛНОСТИ » ОБЈЕДИЊЕНА ПРОЦЕДУРА » РЕШЕЊА ПО ЧЛАНУ 145.

2024

Решење ROP-ZRA-10703-ISAWHA-4/2024

Решење ROP-ZRA-22936-ISAW-3/2024

Решење ROP-ZRA-14119-ISAW-1/2024

Решење ROP-ZRA-5378-ISAW-3/2024

Решење ROP-ZRA-40191 –ISAW-3/2024

Решење ROP-ZRA-7561-ISAW-1/2024

Решење ROP-ZRA-5365 –ISAW-1/2024

2023

Решење ROP-ZRA-22936-ISAW-2/2023

Решење ROP-ZRA-22214-ISAW-2/2023

Решење ROP-ZRA-20916-ISAW-1/2023

Решење ROP-ZRA-20916-ISAW-1/2023

Решење ROP-ZRA-6522-ISAWHA-3/2023

Решење ROP-ZRA-6522-ISAW-2/2023

2022

Решење ROP-ZRA-34096-ISAW-2/2022

Решење ROP-ZRA-14306-ISAW-1/2022

Решење ROP-ZRA-32711-ISAW-4/2022

Решење ROP-ZRA-30480-ISAW-3/2022

Решење ROP-ZRA-33391-ISAW-6/2022

Решење – ROP-ZRA-32935-ISAW-4/2022

Решење ROP-ZRA-17230-ISAW-1/2022

Решење ROP-ZRA-1370-ISAW-3/2022

Решење ROP-ZRA-17256-ISAW-3/2022

Решење ROP-ZRA-3252-ISAW-2/2022

Решење ROP-ZRA-989-ISAWHA-3/2022

Решење ROP-ZRA-989-ISAWHA-3/2022

Решење ROP-ZRA-30553–ISAWHA-3/2022

Решење ROP-ZRA-30553–ISAW-2/2022

 

2021

Решење ROP-ZRA-43363-ISAWHA-2/2021

Решење ROP-ZRA-12422–ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-27664-ISAWHA-3/2021

Закључак ROP-ZRA-27664-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-3661-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-17296-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-13032-ISAW-1/2021

Решење ROP-ZRA-29252-ISAWHA-6/2021

Решење о одбацивању ROP-ZRA-29252 –ISAW-5/2021

Решење ROP-ZRA-6534-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35999-ISAW-3/2021

Решење ROP-ZRA-36968-ISAW-3/2021

Решење ROP-ZRA-357-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35871-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35660-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-36624-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-34118-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35981-ISAW-2/2021

Решење о одбијању ROP-ZRA-36065–ISAW-2/2021

Решење о одбијању ROP-ZRA-35999–ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-33345-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35649-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35538-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-36112-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35832-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35430-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-2243-ISAW-1/2021

Решење ROP-ZRA-36656-ISAWHA-3/2021

Решење ROP-ZRA-33215-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-35931-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-36656–ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-33207-ISAW-2/2021

Решење ROP-ZRA-33183-ISAW-2/2021

 

 

р.бр. Подносилац захтева, адреса Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена  документ
 1   Демић Марко, Ратка Павловића 70, Житорађа 4585/6, КО Житорађа    Решење
 2   ЕД Прокупље 1682, КО Држановац 222420 Трансф. с. и подстанице  Решење
 3   ЕД Прокупље 1581,1986/1,1240, КО Ђакус 222410 лок. ел. надземни или подз. водови.  Решење
 4 СЗР Кеса, Пејковац  СЗР Кеса, Пејковац  2131/1, КО Пејковац  22240, Трафостаница  Решење
 5 Стојковић Стојан, Бадњевац  Стојковић Стојан, Бадњевац  824/1, КО Бадњевац  помоћни Решење
 6 Euro Carbon  Euro Carbon  3231/5 и 3231/6, КО Житорађа  Пословни  Решење
 7 Јотел д.о.о. Ниш Јотел д.о.о. Ниш  3170, 1988/1, 1224, 1998/1, 1210,1225, 1194, 1192, 1233, 1269, 1277,1286, 1995 и 1986/1; КО Ђакус  222431, Телекомуникациона мрежа  Решење
8 ОШ „Топлички хероји“ Житорађа ОШ „Топлички хероји“ Житорађа 1386/1КО Држановац 241100 категорија Г Решење
9 ОШ „Топлички хероји“ Житорађа ОШ „Топлички хероји“ Житорађа 1330 КО Ђакус   Решење
10 ОШ „Топлички хероји“ Житорађа ОШ „Топлички хероји“ Житорађа 3231/14 КО Житорађа   Решење
11 ОШ „Топлички хероји“ Житорађа ОШ „Топлички хероји“ Житорађа 3231/12 КО Житорађа   Решење
12 Јотел д.о.о. Ниш Јотел д.о.о. Ниш 2765,2145,2129,2095,2114,2066,2073,1732,1769,1760,2761,2748/1,2749,2747/1, КО Пејковац 222431,телекомуникационе мреже Решење
13 ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље  2305, КО Влахово  Објекат Г категорије Закључак
14 Дејан Стојковић, Држановац Дејан Стојковић, Држановац 759, КО Држановац 127121, категорија А Закључак
15 ЗТР Костић плус, Житорађа ЗТР Костић плус, Житорађа 3375/4, КО Житорађа 125231, категорија А Решење
 16   Општина Житорађа    23.05.2016. Закључак
17 ЗТР Костић плус, Житорађа ЗТР Костић плус, Житорађа 3375/4, КО Житорађа категорија А Решење
18 Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар 5300/64, КО Житорађа 127121, магацински простор Закључак
19 Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар Млин Тимотијевић д.о.о. Кашевар 5300/64, КО Житорађа 127121, зграда за смештај пољ. производа Решење
20 Милан Алексић, Ђакус Милан Алексић, Ђакус 2541 КО Ђакус   Решење
21 Никола Лазић Никола Лазић 3237, КО Житорађа 125231, А категорија Решење
22 Никола Лазић, Прокупље Никола Лазић, Прокупље 3237, КО Житорађа 125231, А категорија Решење
23 ОШ „Топлички хероји“ Житорађа ОШ „Топлички хероји“ Житорађа 1330, КО Ђакус   Закључак
 24  ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље  ЕПС Дистрибуција доо БГ, ЕД Прокупље  1216/2, 1216/3, 1216/4 КО Лукомир  изградња НН мреже 0,4 кв на АБ стубовима  Решење
 25  ОШ „Топлички хероји“ Житорађа  ОШ „Топлички хероји“ Житорађа      Решење
 26  ОШ „Топлички хероји“ Житорађа ОШ „Топлички хероји“ Житорађа  кат. пар 1329, КО. Ђакус  класиф. бр. 136321, кат. објекта В  Решење
 27  Општина Житорађа  Општина Житорађа    Улице  Закључци
 28  Јанаћковић Јовица, Житорађа  Јанаћковић Јовица  кат. парцела: 3042/2  Кат. објекта: А, Класиф. ознака. 124220  Решење
 29  Општина Житорађа  Општина Житорађа  кат. парцела: 1277, 3872 КО Речица  Категорија Г, Класиф. 211201  Решење
 30  Општина Житорађа  Општина Житорађа  кат. парцела: 1097, КО Јасеница  Класиф. 126321, Кат. В, доминантна кат. А  Решење