2022.

Потврда ROP-ZRA-27715-WA-5/2022

Потврда ROP-ZRA-37823-WA-8/2022

2021.

Потврда ROP-ZRA-13032-WA-3/2021

Обавештење ROP-ZRA-13032-WA-2/2021

Обавештење ROP-ZRA-33116-WA-3/2021

Потврда ROP-ZRA-37823-WA-7/2021

р.бр.Подносилац захтева, адресаИнвеститорБр. кат. парцеле и КОКатегорија, класиф. број и наменадокумент
 1ЕПС Дистрибуција, огранак ПрокупљеЕПС Дистрибуција, огранак Прокупље2305 КО ВлаховоОбјекат, клас: 222410Потврда
   2 ЗТР Костић плус ЗТР Костић плус 3375/4 КО Житорађа Објекат А кат. 125231 Потврда
   3 Општина ЖиторађаОпштина Житорађа 8917/3, 8919/1, 8919/2, 8920/1, 5181/2, 886/1 КО Житорађа Г кат., 21126
 4 Општина Житорађа Општина Житорађа Крпљење локалних путева 
5Милан Тимотијевић, БлацеМилан Тимотијевић, Блаце5300/64, КО ЖиторађаКатегорија А
6Иван Вељковић, НишИван Вељковић, Ниш1529/1, КО ГрудашSTS10/04kv
 7 Телеком Србија Телеком Србија Потврда
 8 Милан Николић, Бадњевац Милан Николић, Бадњевац 708/2, КО Бадњевац Категорија Б, 123001 Потврда
 9 Општина Житорађа Општина Житорађа 1097/1, КО Јасеница Кат. В, доминантна к. А Потврда
 10 Братислав Јанковић, Житорађа Братислав Јанковић, Житорађа 2936, КО Житорађа Категорија Б, 125221, посл. обј Потврда