2024.

Потврда ROP-ZRA-19332-WA-4/2024

2023.

Закључак – ROP-ZRA-12422-WA-5/2023

Закључак – ROP-ZRA-3661-WA-4/2023

Потврда ROP-ZRA-17069-WA-6/2023

Потврда ROP-ZRA-20818-WA-3/2023

Потврда ROP-ZRA-6522-WA-4/2023

Потврда ROP-ZRA-30480-WA-4/2023

Потврда ROP-ZRA-30553-WA-7/2023

Потврда ROP-ZRA-17038-WA-5/2023

Обавештење ROP-ZRA-22430-CCF-10/2023

Обавештење ROP-ZRA-30553-WA-6/2023

Обавештење ROP-ZRA-30451-WA-3/2023

2022.

Потврда ROP-ZRA-17998-WA-3/2022

Потврда ROP-ZRA-14306-WA-3/2022

Потврда ROP-ZRA-14305-WA-3/2022

Потврда ROP-ZRA-4102-WA-3/2022

Потврда ROP-ZRA-27715-WA-5/2022

Потврда ROP-ZRA-37823-WA-8/2022

2021.

Потврда ROP-ZRA-13032-WA-3/2021

Обавештење ROP-ZRA-13032-WA-2/2021

Обавештење ROP-ZRA-33116-WA-3/2021

Потврда ROP-ZRA-37823-WA-7/2021

 

 

р.бр. Подносилац захтева, адреса Инвеститор Бр. кат. парцеле и КО Категорија, класиф. број и намена документ
 1 ЕПС Дистрибуција, огранак Прокупље ЕПС Дистрибуција, огранак Прокупље 2305 КО Влахово Објекат, клас: 222410 Потврда
   2  ЗТР Костић плус  ЗТР Костић плус  3375/4 КО Житорађа  Објекат А кат. 125231  Потврда
   3  Општина Житорађа Општина Житорађа  8917/3, 8919/1, 8919/2, 8920/1, 5181/2, 886/1 КО Житорађа  Г кат., 21126  
 4  Општина Житорађа  Општина Житорађа  Крпљење локалних путева    
5 Милан Тимотијевић, Блаце Милан Тимотијевић, Блаце 5300/64, КО Житорађа Категорија А  
6 Иван Вељковић, Ниш Иван Вељковић, Ниш 1529/1, КО Грудаш STS10/04kv  
 7  Телеком Србија  Телеком Србија      Потврда
 8  Милан Николић, Бадњевац  Милан Николић, Бадњевац  708/2, КО Бадњевац  Категорија Б, 123001  Потврда
 9  Општина Житорађа  Општина Житорађа  1097/1, КО Јасеница  Кат. В, доминантна к. А  Потврда
 10  Братислав Јанковић, Житорађа  Братислав Јанковић, Житорађа  2936, КО Житорађа  Категорија Б, 125221, посл. обј  Потврда