АКТУЕЛНОСТИ » О ЖИТОРАЂИ » Инфраструктура

Окосницу друмског саобраћаја чини деоница регионалног пута Р-245 Ниш – Житорађа – Прокупље – Приштина која пролази кроз Житорађу, регионални путни правац Р–221, Ниш – Пејковац – Прокупље – Приштина који пролази кроз Добрич, средиште повртарске и пољопривредне производње општине, и регионални пут Р – 223 А који повезује општину Житорађа са општином Бојник и пролази кроз Дубово. Укупна дужина регионалних путева износи 38 км. Удаљеност општине од међународног путног коридора Е-75 износи свега 12 км .

Последњих година урађено је много на модернизацији свих путних праваца, а посебна пажња је посвећена уређењу локалних и атарских путева како би свежи пољопривредни производи из овог краја доспели на тржиште. Само у 2005.г. у потпуности је реновирано 24 км путне мреже у општини, а у овој години настављено са још 5 км нових путева, тако да се до 2008.г. очекује комплетна модернизација свих путних праваца у општини и свих локалних улица.

Електроенергетска мрежа је на задовољавајућем нивоу. Стално се ради на побољшању нисконапонске мреже. Снабдевеност грађана и правних лица је задовољавајућа. Планира се проширење нисконапонске мреже, растерећење постојеће мреже и уградња нових трафо станица. Интезивирани су радови на изградњи далековода од 10 кv у самој Житорађи а ради растерећења постојећег далековода. У Житорађи је у припреми и реконструкција далековода 10 кv према Дреновцу и потенцијално новој индустријској зони Бадњевац. Већина становништва општине Житорађа снабдева се водом путем бунара, изузев општинског места Житорађа које има уређен систем за водоснабдевање.

Квалитет воде из бунара није задовољавајући, па се као приоритет у развојном програму издваја изградња водоводне и канализационе мреже у свим селима. У току је изградња водоводне мреже у 5 месних заједница по заједничком пројекту Европске уније и општине, а у припреми су пројекти за водоснабдевање и осталих месних заједница.

На територији општине постоје богата изворишта воде која представљају право богатство јер се ради о потпуно чистој води без икаквих примеса које треба искористити. Сви пројекти који су у току и који се планирају повезују се у јединствен систем који ће бити повезан са системом водоснабдевања Селова.

Телекомуникациону инфраструктуру општине Житорађа чине: мрежа фиксне телефоније Телекома Србије и мрежа мобилне телефоније Теленора и Телекома Србије. Глобално гледано ова област је релативно добро покривена у општини Житорађа захваљујући поменутим оператерима. Чворна централа у Житорађи везана је за оптички кабл Ниш – Прокупље тако да ће и нове технологије у телекомуникационом свету (ISDN, ADSL…) бити доступне корисницима до краја 2006.г.