РАДНО ВРЕМЕ И АДРЕСА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Радно време: 7:00 – 15:00 часова (понедељак – петак)
Адреса: ул. Топличких хероја бр.53, 18412 Житорађа.
Телефон: 027/8362 211, 062/265 223, 8362 550
факс: 027/8362 211

Услужни центар: 027 / 8362 922
е-адреса општине: opstina@zitoradja.orgopstina.zitoradja@gmail.com 
е-адреса председника Општине: predsednik@zitoradja.org, Тел: 8362 017
е-адреса председника СО: skupstinа@zitoradja.org, Тел: 8362 004
е-адреса начелника Општинске управе: ou.nacelnik@zitoradja.org

е-адреса Одељења за привреду и фiнансије: finansije027@gmail.com 
е-адреса Матичнe службе:  maticar.zitoradja@gmail.com и maticari@zitoradja.org

е-адреса Локалне пореске (ЛПА): lpa.zitoradja@gmail.com, Тел: 8362 977

е-адреса Помоћника председника општине за пољопривреду: ruralnir@gmail.com

Канцеларија за младе: mladi@zitoradja.org