2023.

Одлука о додели уговора – Набавка хране за најугроженије породице избеглица и интерно расељених,

Одлука о додели уговора – Израда КТП-а за Лукомир и КТП и пројекат за монтажни објекат у Пејковцу 

Одлука о додели уговора – Набавка стамбеног контејнера

Одлука о додели уговора – Набавка репрезентативних поклона

Одлука о додели уговора – Набавка штампаног изборног материјала за потребе избора за одборнике

Одлука о додели уговора – Надзор над извођењем радова – Реконструкција и доградња објекта Вртића у Пејковцу

Одлука о додели уговора – Надзор над извођењем радова – изградња канализационе мреже

Одлука о додели уговора – Набавка материјала за одржавање хигијене

Одлука о додели уговора – добра за угоститељство

Одлука о додели уговора – Набавка огревног дрвета за ИРЛ

Одлука о престанку мандата одборника СО Житорађа Михајла Миленковића

Одлука о додели уговора – Изнајмљивање озвучења, расвете и бине 

Одлука о додели уговора – Популациона политика у Србији

Одлука о додели уговора – превоз ученика

Одлука о потврђивању мандата одборника СО Житорађа

Одлука о награђивању, врсти и обиму награда за ученике Школа на територији општине Житорађа

Одлука о престанку мандата одборника СО Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Геодетске услуге

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Социјална заштита „помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“, 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Геодетске услуге

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Пројекат система техничке заштите система видео надзора

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Израда апликације за пројекат санације и текућег одржавања скупштинске сале

ОДЛУКА о потврђивању мандата одборника СО Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Надзор над извођењем радова – крпљење ударних рупа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА –  Ангажовање проценитеља за процену непокретности

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Крпљење ударних рупа на територији општине Житорађа,

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – набавка услуга осигурања запослених у општинској управи општине Житорађа

Одлука о престанку мандата одборника СО Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка ауто гума за службена возила

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Одржавање софтвера за ванредне ситуације

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Вулканизерске услуге и прање возила

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка штампаног материјала 

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Акредитована обука 6 (шест) лица за пружање услуге „Лични пратилац детета“

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Репрезентација за потребе општинске управе општине Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Репрезентација за потребе Скупштине општине Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Репрезентација за потребе општине Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Обезбеђење зграде општинске управе

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка материјала за одржавање хигијене

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка добра за угоститељство (кафа, чај и сл.)

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка и уградња фото ћелија са опцијом штеловања времена паљења и гашења

2022.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка репрезентативних поклона

ОДЛУКA О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ПРИСТУПАЊУ ИЗРАДИ ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ПЕРИОД ОД 2023. ДО 2030.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка огревног дрвета за избегла и интерно расељена лица

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Репрезентација за потребе СО Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка ауто гума

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА –  Поправка и одржавање возила

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Текуће поправке и одржавање система централног грејања

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2023.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Систематско мерење загађености ваздуха

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Аутобуски превоз за потребе одржавања Михољских сусрета

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка штампаног материјала за потребе одржавања Михољских сусрета

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Изнајмљивање озвучења, расвете и бине за потребе одржавања Михољских сусрета

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка ауто гума за службенo возилo

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка водоводног материјала за МЗ Бадњевац

ОДЛУКА о приступању изради плана развоја општине житорађа за период од 2023. до 2030. године

ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СО ЖИТОРАЂА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Социјална заштита „Помоћ у кући одраслим, старим и инвалидним лицима“.

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Обезбеђење зграде Општине

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка канцеларијског намештаја за потребе општине Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Аутоматика за систем за заливање на фудбалском стадиону

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка столарије за потребе МЗ Влахово

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Ангажовање проценитеља за процену тржишне вредности закупнине

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка униформе за чланове општинског штаба као и додатне опреме за јединицу цивилне заштите опште намене

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Екстерна ревизија завршног рачуна буџета општине Житорађа за 2021. годину

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Управљање системом заштите и спасавања

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Крпљење ударних рупа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Осигурање запослених и функционера у ОУ Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Вулканизерске услуге и прање возила

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Текуће поправке и одржавање зграде ОУ Житорађа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка канцеларијског материјала за потребе Општине

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Израда оперативног плана одбране од поплава

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Крпљење ударних рупа

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Текуће поправке опреме за саобраћај-возила

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Ангажовање геометра за израду КТП-а

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ПОСТОЈЕЋИХ ДОМОВА КУЛТУРЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ОУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УГОСТИТЕЉСТВО ЗА ПОТРЕБЕ ОУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АНГАЖОВАЊЕ ВЕШТАКА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

______________________________________________________

2021.

ОДЛУКА О ОПШТИНСКОМ ПРАВОБРАНИЛАШТВУ

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Набавка репрезантативних поклона

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – Израда урбанистичког пројекта за објекте водоснабдевања (бунари) у КО Смрдић

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ИЗРАДА СТУДИЈЕ ПРОЦЕНА СТАЊА ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – НАДЗОР НАД УГРАДЊОМ СТРУГАНОГ АСФАЛТА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ЗАСЕЈАВАЊЕ ТРАВЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АУТОБУСКИ ПРЕВОЗ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – ОЗВУЧЕЊЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ  

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АЖУРИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ОПШТИНЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ ТЕРЕНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА, ПОМОЋ У КУЋИ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – МОБИЛИЈАР

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АНГАЖОВАЊЕ ВЕШТАКА КУЋЕ НА СЕЛУ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АНГАЖОВАЊЕ ВЕШТАКА

ОДЛУКА О УКИДАЊУ ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ФЕКАЛНУ КАНАЛИЗАЦИЈУ У ПОДИНИ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – АНГАЖОВАЊЕ ПРОЦЕНИТЕЉА ЗА ВАГУ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – СНИМАЊЕ КТП-а ЗА КАНАЛСКУ МРЕЖУ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ-ВОЗИЛА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ НА СТАДИОНУ САМАРИНОВАЦ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – АУТОМАТСКА РАМПА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ВОЗИЛА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – УСЛУГА РЕВИЗИЈЕ ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ОПШТИНЕ за 2020.

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ОДРЖАВАЊЕ ИТ ОПРЕМЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – ПАКЕТ ПРОПИСА, ПРАВНА БАЗА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРАВУЛКАНИЗЕРСКЕ УСЛУГЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА -ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА ДОМАЋИНСТВО И УГОСТИТЕЉСТВО ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА НА ИЗРАДИ И ПОСТАВЉАЊУ ОГРАДЕ НА СТАДИОНУ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – ОСИГУРАЊЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – МАТЕРИЈАЛ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА -ИЗРАДА И ПОСТАВЉАЊЕ ОГРАДЕ ЗА ФУДБАЛСКИ СТАДИОН

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – ИЗРАДА ИДЕЈНОГ РЕШЕЊА И ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА АДАПТАЦИЈУ КОТЛАРНИЦЕ

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА  – СНИМАЊЕ КТПа ЗА ПАРЦЕЛУ 3235/1

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА – РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА