Буџет општине

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Житорађа ЗА 2023. годину

Образложење одлуке о буџету општине за 2024.

Буџет Општине за 2024.

Одлука о привременом финансирању 2024

_______________________________________

3. ребаланс буџета Општине за 2023.

2. ребаланс буџета Општине за 2023.

Одлука о завршном рачуну буџета Општине за 2022.

  1. ребаланас буџета Општине за 2023.

Буџет Општине за 2023.

___________________________________________________________________

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Житорађа за 2021. годину

  1. ребаланс буџета Општине за 2022.
  2. ребаланс буџета Општине за 2022.

Буџет Општине за 2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. ребаланс буџета Општине за 2021.

2. ребалнас буџета Општине за 2021.

Одлука о завршном рачуну за 2020.

1. ребаланс буџета Општине за 2021

Буџет Општине Житорађа за 2021.

 


3. ребаланс буџета Општине за 2020.

2. ребаланс буџета Општине за 2020.

Одлука о завршном рачуну за 2019.

1. ребаланс буџета Општине за 2020.

Буџет Општине Житорађа за 2020. годину

 


6. Ребаланс буџета Општине за 2019.

5. Ребаланс буџета Општине за 2019.

4. Ребаланс буџета Општине за 2019.

3. ребаланс буџета Општине за 2019.

2. ребаланс буџета Општине за 2019.

1. ребаланс буџета Општине за 2019.

Одлука о буџету Општине Житорађа за 2019. годину