Буџет општине

 

ОДЛУКA О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ Житорађа за 2021. годину

  1. ребаланс буџета Општине за 2022.

Буџет Општине за 2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

3. ребаланс буџета Општине за 2021.

2. ребалнас буџета Општине за 2021.

 

Одлука о завршном рачуну за 2020.

 

1. ребаланс буџета Општине за 2021

 

Буџет Општине Житорађа за 2021.

 


 

3. ребаланс буџета Општине за 2020.

 

2. ребаланс буџета Општине за 2020.

 

Одлука о завршном рачуну за 2019.

 

1. ребаланс буџета Општине за 2020.

 

Буџет Општине Житорађа за 2020. годину

 


 

6. Ребаланс буџета Општине за 2019.

 

5. Ребаланс буџета Општине за 2019.

 

4. Ребаланс буџета Општине за 2019.

 

3. ребаланс буџета Општине за 2019.

 

2. ребаланс буџета Општине за 2019.

 

1. ребаланс буџета Општине за 2019.

 

Одлука о буџету Општине Житорађа за 2019. годину