ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – КРПЉЕЊЕ УДАРНИХ РУПА

Република Србија Општинска управа Општине Житорађа Број 404-25-32/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује) Датум 31.08.2021. године На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019“) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – МОБИЛИЈАР

Република Србија Општинска управа Општине Житорађа Број 404-25-31/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује) Датум 06.08.2021. године На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА