АКТУЕЛНОСТИ » Е-УПРАВА » МАТИЧНА СЛУЖБА » Извод из матичне књиге умрлих

Наруџбеница се односи на извод матичне књиге умрлих намењено за употребу на територији Републике Србије

Поља попуњавати ћириличним писмом, осим она којима су подаци уписани другим писмом (странци и сл.)

  Подаци о наручиоцу:

  Подаци о лицу за које се издаје документ:

  Неопозиво наручујем:

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:

  Тражени извод ће бити послат након достављених доказа о уплати и то:

  • Факсом на број 027/8362 211,
  • Скенирано, на е-адресу  maticar.zitoradja@gmail.com или  opstina.zitoradja@gmail.com
  • На адресу: Општина Житорађа, за матичара, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа. 

  За све даље информације, о висини таксе, броју рачуна и сл. (провера у МКР, МКВ, МКУ и Књигу држављана и сл.) а пре уплате, позвати бр. телефона: 027/8362 211 локал 129.
  Уз Захтев навести адресу на коју треба послати тражене документе.