АКТУЕЛНОСТИ » Е-УПРАВА » МАТИЧНА СЛУЖБА » Извод из матичне књиге венчаних

Наруџбеница се односи на извод матичне књиге венчаних намењено за употребу на територији Републике Србије

  Подаци о наручиоцу:

  Подаци о лицу за које се издаје документ:

  Неопозиво наручујем:

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]

  НАПОМЕНА ЗА НАРУЧИОЦА:

  Тражене документе искључиво шаљемо на подручју Републике Србије.


  Поља попуњавати ћириличким писмом, осим за оне којима су подаци уписани другим писмом (странци и сл.)
  Тражени извод ће бити послат након достављених доказа о уплати и то:

  • Факсом на број 027/8362 211,
  • Скенирано, на е-адресу  maticar.zitoradja@gmail.com или  opstina.zitoradja@gmail.com
  • На адресу: Општина Житорађа, за матичара, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа. 

  За све даље информације, о висини таксе, броју рачуна и сл. (провера у МКР, МКВ, МКУ и Књигу држављана и сл.) а пре уплате, позвати бр. телефона: 027/8362 211 локал 129.
  Уз Захтев навести адресу на коју треба послати тражене документе.