zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа

Општине Житорађа

Број 404-25-40/2021-03 ( набавка на коју се закон не примењује )

Датум 19.10.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА