ОБАВЕШТЕЊЕ У ВЕЗИ ПОПЛАВА У ЈУНУ 2023.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА Комисија за попис и утврђивање Обима штете причињене на објектима у елементарним непогодама Број: 02-1049/23-01 Датум: 12.07.2023. године У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 217-920/2023-01 од 16.06.2023. године,…