ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ПЛАНА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Општинско Веће општине Житорађа, позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и  друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Плана развоја Општине Житорађа за нпериод 2023. – 2030. године, чији је садржај припремљен од стране Програма за развој Уједињених нација (UNDP) у Републици Србији у оквиру пројекта „Accountable Public Finance Management Platform“,…

ОБАВЕШТЕЊЕ

На основу члана 10, а у вези са чланом 29. Закона о процени утицаја на животну средину („Службени лист РС“, број 135/04, 36/09), даје следеће ОБАВЕШТЕЊЕ Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење којим се одлучује да није потребна процена утицаја на животну средину пројекта пројекта „Фекална канализација…