ЈАВНИ КОНКУРС

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА ОПШТИНСКА УПРАВА Број: 111-772/2021-01 Дана 18.03.2021. године Житорађа На основу члана 4 и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник РС“ бр. 21/2016113/2017, 113/2017 – Ддр.Закон и 95/2018),члана 12.став.1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Сл. гласник…