ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ТЕКСТА ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА Објављеног дана 22.04.2024. године, у дневном листу „Информер“, у издању за целу Републику Србију, и то у делу IX, став 2.: “Докази који се накнадно прилажу или их орган прибавља“, брише се тачка која гласи „Oригинал или…