План детаљне регулације за соларну електану “Житорађа“, у Дубову

Општинска управа општине Житорађа, Одељењe за просторно планирање, урбанизам и обједињену процедуру, грађевинско – комуналне, инспекцијске послове и послове заштите животне средине, ,у складу са Закључком Комисије за планове Општине Житорађа која је на седници одржаној 11.12.2023године,упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде Плана детаљне регулације за соларну електану“Житорађа“, у Дубову на кат. парцели…

ПЛАН ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „SOLAR PRO 1“

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за просторно планирање, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине, комунално-стамбене послове и инспекцијске послове,у складу са закључком комисије за планове Скупштине општине Житорађа која је на седници одржаној 11.12.2023год,упутила Елаборат за рани јавни увид поводом израде ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ „ SOLAR PRO 1“ ,на рани јавни увид и…