ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа и расписује ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа ОГЛАС за прикупљање писаних понуда