ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта А 1 Србија доо Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Радио базна станица…