РЕШЕЊЕ О ПОНИШТАВАЊУ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА П Р Е Д С Е Д Н И К Број:320-1238/2021-01 Дана, 02.06.2021. године Ж и т о р а ђ а На основу члана 67. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, број 27/2019), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм подршке за спровођење пољопривредне…