ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ

Република Србија ОПШТИНА ЖИТОРАЂА ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Бр. 320-1205/2021-01 Дана 28.05.2021.године Житорађа На основу члана 67. ст.1. тачка 8. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 27/19), Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Житорађа за 2021.годину, број: 320-1121/21-01…