ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ОПРЕМЕ ЗА САОБРАЋАЈ-ВОЗИЛА

Република Србија Општинска управа Општине Житорађа Број 404-25-24/2021-03 (набавка испод лимита) Датум 24.05.2021. године На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА