ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА-ОДРЖАВАЊЕ ИТ ОПРЕМЕ

Република Србија Општинска управа Општине Житорађа Број 404-25-19/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује) Датум 17.05.2021. године На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА