ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА – НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Република Србија Општинска управа Општине Житорађа Број 404-25-11/2021-03 (набавка испод лимита) Датум 23.04.2021. године На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, вд начелника Општинске управе општине Житорађа, доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА