ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ ФЕКАЛНЕ ПУМПЕ

Општинска управа Општине Житорађа Топлички хероји 53, Житорађа Број 404-25-01/2020-03 (набавка испод лимита) Датум 29.01.2021. године На основу члана 146. ЗЈН („Сл. Гласник РС број 91/2019„) и извештаја комисије за јавну набавку о стручној оцени понуда од 29.01.2021. године, начелник општинске управе Општине Житорађа, доноси ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА