НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА КУПАЛИШНИ КОМПЛЕКС

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке добра – опрема за купалишни комплекс на територији општине Житорађа, бр. Одлуке 404-25-02/2020-03 од 09.01.2020. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује ПОЗИВ за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности…

КОНКУРС ЗА ДОДЕЉИВАЊЕ СВЕТОСАВСКЕ ПОВЕЉЕ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ТОПЛИЧКИ УПРАВНИ ОКРУГ Број: 921-65-1/2020-01 09.01.2020. годинe Прокупље ОБЈАВЉИВАЊЕ КОНКУРСА Топлички управни округ и установе културе поводом Светог Саве додељују Светосавску повељу најистакнутијим појединцима и институцијама из области привреде, просвете, здравства, културе, спорта и вере. Појединци и институције које буду предложенe за ово престижно признање требало би да испуњавају следећа мерила: – Да су на…