ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА  ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖИТОРАЂА

На основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа Житорађа број 023-733/2024-01 од 29. марта 2024. године, и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“, 27/19, 37/22 и 125/22) конкурс-за-ЈКП

Прикажи још

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ/СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА

На основу члана 38. став 3. Закона о удружењима („Сл. гласник РС“ број 51/09, 99/2011-др.закон и 44/2018 –др.закон)  чл. 5.  и чл.6. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења („СЛ.гласник РС бр.16/2018)  и Одлуке о поступку доделе и контроле коришћења средстава за подстицање…

Прикажи још

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА

На основу члана 4.ст.8. и 83. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018, 114/2021, 113/2017 – др. закон, 95/2018 – др. закон, 86/2019 – др. закон, 157/2020 – др. закон и 123/2021 – др. закон), члана 4., члана 5. став 1., члана 6., члана…

Прикажи још

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта доо “Биовоће“ Рожина,  поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Изградња настрешнице и хладњаче капацитета…

Прикажи још

Јавно обавештење  за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2024.

На основу Закључка Општинског Већа Општине Житорађа бр.66-252/2024-01 од 01.02.2024.године и  Правилника о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Житорађа,  (“Службени лист града Ниша“ број 10/2024), Општинско Веће Општине Житорађа  упућује: Јавно обавештење  за подношење предлога годишњих програма у области спорта за 2024. годину I…

Прикажи још

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИСТИ КАНДИДАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ У ИЗБОРНОМ ПОСТУПКУ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА ОПШТИНСКА УПРАВА Број 02-554/2024-01 Датум 07.03.2024. Житорађа Конкурсна комисија за спровођење јавног конкурса за попуњавање радног места намештеника – возач моторног возила, образована решењем начелника општинске управе број 02-329/2024-01 од 14.02.2024. године одржала је састанак 07. марта 2024. године у 10.oo сати, након чега доставља ОБАВЕШТЕЊЕ О ЛИСТИ КАНДИДАТА КОЈИ УЧЕСТВУЈУ…

Прикажи још

Иван Станојевић - Председник општине Житорађа

Иван Станојевић је рођен 05.08.1984. године у Прокупљу.

Члан је СНС-а.

2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo
2048px-Solid_white.svg
пЛАН РАЗВОЈА оПШТИНЕ
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo (1)
2048px-Solid_white.svg
EP+ 280-160 CIR