ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ

ОБАВЕШТЕЊЕ – БИРАЧКИ СПИСАК

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА Општинска управа Број :208-6/2023 Датум: 01.11.2023. На основу члана 14. став 1. члана 15.и 21. 3акона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC „бр. 104/09 и 99/11) и тачке 8. и 9. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник PC„ бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22), Одлуке о…

Прикажи још

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа и расписује ОГЛАС за прикупљање писаних понуда за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини Житорађа ОГЛАС за прикупљање писаних понуда

Прикажи још

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА ЗА ПОСЕБНЕ ПРОГРАМЕ У ОБЛАСТИ СПОРТА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА БРОЈ: 66-1488/2023-01 ДАТУМ: 25.09.2023. године На основу члана 117. став 2. и члана 137. и 138. Закона о спорту („Службени Гласник РС“ бр.10/2016), а у вези члана 21. Правилника о одобравању и финансирању Програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у Општини Житорађа…

Прикажи још

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА

На основу члана члана 8. Правилника о раду Комисије број 02-1425/2023-01 од 18.09.2023 године, Комисија дана 18.09.2023. године, објављује:   ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЕЛУ ПОМОЋИ ЗА НАБАВКУ ОГРЕВНОГ ДРВЕТА СА ПРЕВОЗОМ ЗА ПОРОДИЦЕ ИЗБЕГЛИХ И ИНТЕРНО РАСЕЉЕНИХ ЛИЦА Помоћ може бити додељена породицама избеглица и интерно расељених лица док су у расељеништву и члановима њиховог…

Прикажи још

ОБАВЕШТЕЊЕ

Обавештавају се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган донео решење број 501-1279/23 од 15.09.2023.године којим се утврђује да није потребна процена утицаја на животну средину за пројекат: Радио-базна станица NI4580 01NI Јасеница “ на катастарској парцели број 1094/5 КО Бадњевац, носиоца пројекта „А1 Србија“, доо Београд. Увид у донето решење може…

Прикажи још

ПЛАН РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ДО 2030.

Ha основу члана 9. став 1. Закона о планском систему („Службени гласник PC“, број 30/2018). члана 20. став 1. тачка 1. и члана 32. став 1. тачка 4) Закона о локатаој самоуправи („Службени гласник PC“, број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон) и члана 40. став…

Прикажи још

Иван Станојевић - Председник општине Житорађа

Иван Станојевић је рођен 05.08.1984. године у Прокупљу.

Члан је СНС-а.

2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo
2048px-Solid_white.svg
пЛАН РАЗВОЈА оПШТИНЕ
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo (1)
2048px-Solid_white.svg
EP+ 280-160 CIR