budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА УСЛУГЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавка - услуга измене и допуне Плана генералне регулације општине Житорађа, ЈН број 404-25-11/2019-03 и Одлуке бр. 404-25-11/2019-03 од 29.08.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности - услуга измене и допуне Плана генералне регулације ЈН број 404-25-11/2019-03

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

РАДОВИ НА ИЗМЕШТАЊУ ИГРАЛИШТА У ЖИТОРАЂИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању јавне набавкеу отвореном поступку набавка радова – радови на измештању фудбалског игралишта у општини Житорађа, бр. Одлуке 404-25-04/2019-03 од 31.07.2019године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова - радови на измештању фудбалског игралишта у општини Житорађа

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори 

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора 

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИБИНА ЗА КУПАЛИШНИ КОМПЛЕКС, ИЗГРАДЊА ТРИБИНА, ИЗГРАДЊА ТОБОГАНА, ИЗГРАДЊА ОБЈЕКТА БИЛЕТАРНИЦЕ, СВЛАЧИОНИЦА, WC-а, И ТУШЕВА СА ПАРТЕРНИМ УРЕЂЕЊЕМ СА ИЗРАДОМ БУНАРА СА ПРАТЕЋОМ ОПРЕМОМ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању јавне набавкеу отвореном поступку набавка радова – Реконструкција трибина за купалишни комплекс, изградња тобогана, изградња објекта билетарнице, свлачионица, WC-a и тушева са партерним уређењем са израдом бунара са пратећом опремом бр. Одлуке 404-25-03/2019-03 од 29.07.2019године,

ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

ПОЗИВ

Read more...

НАЈАВА СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА

komarac

ОБАВЕШТЕЊЕ

О СУЗБИЈАЊУ ЛАРВИ КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ЖИТОРАЂА - ТОПЛИЧКИ ОКРУГ

Обавештавамо Вас да ће у среда, 07.08.2019. године, уколико се стекну неопходни метео услови, предузеће ДДД ПРОМЕТ д.о.о. из Београда, Земун, Раде Кончара 63, почети третман сузбијања ларви комараца на територији локалне самоуправе, у складу са Уговором бр. 404-02¬51/2019-02/11 од 06.05.2019. године.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ КОМИСИЈЕ ЗА НАГРАДЕ И ПРИЗНАЊА

zitoradja-veliki-grb

Комисија за награде и признања Скупштине општине Житорађа, на седници одржаној 27. јуна 2019. године, донела је одлуку за расписивање Јавног позива за подношење предлога и пријава за доделу признања поводом општинске Славе, Петровдана. Утврдила је и покренула поступак за доделу Петровданске повеље, захвалница и похвалница за 2019.године, поводом славе општине Житорађа СВЕТИ АПОСТОЛИ ПЕТАР И ПАВЛЕ“ који се сваке године пада 12. јула.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.