budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА УСЛУГА-СТРУЧНИ НАДЗОР НАД ИЗВОЂЕЊЕМ РАДОВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга – стручни надзор над извођењем радова бр. Одлуке 404-25-17/2018-01 од 06.11.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга - стручни надзор над извођењем радова

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга - израда елабората геодетских радова бр. Одлуке 404-25-16/2018-01 од 06.11.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга - израда елабората геодетских радова

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНСТСКИХ СТИПЕНДИЈА у школској 2018/2019 години

zitoradja-srednji-grb

На основу чл. 8. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16),

Комисија за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА за школску 2018/2019. годину

 

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Право на студентску стипендију, у складу са Одлуком о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на II, III, IV, V или VI годину првог степена основне академске студије или студије другог степена (мастер академске студије) и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам), на студије чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су држављани Републике Србије, који имају пребавилиште на територији општине Житорађа најмање годину дана од дана конкурисања.

Право на студентску стипендију нема студент који има статус апсолвента, ако у току школске године напусти школовање и ако је навршио 26 година живота.

Општина Житорађа за 2018/2019. годину додељује укупно 10 стипендија.

Read more...

НАБАВКА И УГРАДЊА СПРАВЕ ЗА ИГРАЛИШТЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара - набавка и уградња справе за игралиште у основној школи „Топлички хероји“ у Житорађи бр. Одлуке 404-25-15/2018-03 од 19.10.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка и уградња справа за игралиште

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Питања и одговори

Измена и допуна Конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка ЈН

РАДОВИ НА БУШЕЊУ И ОПРЕМАЊУ ИСТРАЖНО - ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА У Горњем Дреновцу

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке радова – Бушење и опремање истражно - експлоатационог бунара у месту Горњи Дреновац, бр. Одлуке 404-25-14/2018-01 од 16.10.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

                објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Бушење и опремање истражно-експлоатационог бунара у месту Горњи Дреновац.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.