budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ИЗРАДА ЕЛАБОРАТА ГЕОДЕТСКИХ РАДОВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности услуга - израда елабората геодетских радова бр. Одлуке 404-25-16/2018-01 од 06.11.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности набавка услуга - израда елабората геодетских радова

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

НАБАВКА И УГРАДЊА СПРАВЕ ЗА ИГРАЛИШТЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара - набавка и уградња справе за игралиште у основној школи „Топлички хероји“ у Житорађи бр. Одлуке 404-25-15/2018-03 од 19.10.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка и уградња справа за игралиште

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Питања и одговори

Измена и допуна Конкурсне документације

Обавештење о продужетку рока за подношење понуда

Обавештење о обустави поступка ЈН

РАДОВИ НА БУШЕЊУ И ОПРЕМАЊУ ИСТРАЖНО - ЕКСПЛОАТАЦИОНОГ БУНАРА У Горњем Дреновцу

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке радова – Бушење и опремање истражно - експлоатационог бунара у месту Горњи Дреновац, бр. Одлуке 404-25-14/2018-01 од 16.10.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

                објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности радова – Бушење и опремање истражно-експлоатационог бунара у месту Горњи Дреновац.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНСТСКИХ СТИПЕНДИЈА у школској 2018/2019 години

zitoradja-srednji-grb

На основу чл. 8. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16),

Комисија за спровођење конкурса за доделу студентских стипендија расписује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА за школску 2018/2019. годину

 

I УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА

Право на студентску стипендију, у складу са Одлуком о стипендирању студената са територије општине Житорађа („Сл.лист града Ниша“, бр. 117/16), имају студенти високошколских установа чији је оснивач Република Србија, који су уписани први пут у текућој школској години на II, III, IV, V или VI годину првог степена основне академске студије или студије другог степена (мастер академске студије) и постигли просечну оцену најмање 8,00 (осам), на студије чије се школовање финансира из буџета Републике Србије, који су држављани Републике Србије, који имају пребавилиште на територији општине Житорађа најмање годину дана од дана конкурисања.

Право на студентску стипендију нема студент који има статус апсолвента, ако у току школске године напусти школовање и ако је навршио 26 година живота.

Општина Житорађа за 2018/2019. годину додељује укупно 10 стипендија.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2018. ГОДИНУ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 17, 18.ст.1.тач.1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Житорађа за 2018. годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 132/17, 14/18, 19/18, 31/18, 40/18, 57/18, 73/18 и 96/18) и члана 57. Статута општине Житорађа („Сл.лист Града Ниша“, бр. 80/08, 36/13, 4/15, 152/16), а на основу Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2018. годину број: 400-1705/2018-01, председник Општине Житорађа расписује дана 11. октобра 2018. године

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2018. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.