budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/15 и 80/2017 Правилникa о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», бр.16/2017) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша» број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 08.02.2018. године, донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

ОГЛАС

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

Оглас се може преузети ОВДЕ

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grbОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за привреду и финансије

ОБАВЕШТЕЊЕ

Надлежни орган обавештава јавност да је носилац пројекта „Биовоће“ доо из Мерошине, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта „Сушара за сушење воћа“, на кат. парцели број 5300/53, КО Житорађа.

Увид у поднети захтев и документацију, може се извршити у просторијама надлежног органа СО Житорађа, канцеларија бр. 22 у времену од 8-14 часова.

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може овом органу, доставити мишљење о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину .

 

Начелник општинске управе

Милена Јовановић

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 42/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 40. Статута општине Житорађа, (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13 и 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 13. новембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Одлука се може преузети ОВДЕ

ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ОЈАЧАЊЕ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ У МЗ

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга – израда пројектне документације (Пројекта за извођење) за ојачање коловозне конструкције улица у МЗ Бадњевац, Држановац, Извор и Глашинац, Јасеница, Лукомир, Подина, Вољчинац, Речица и Житорађа, бр. Одлуке 404-25-2/2018-01 од 25.01.2018. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – израда пројектне документације за ојачање коловозне конструкције улица у наведеним МЗ

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Одговори на постављена питања

Измењена конкурсна документација

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка ЈН

ЈАВНИ ПОЗИВ - НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-1/2018-03 од  03.01.2018. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка лож уља за потребе Општинске управе за 2108.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.