budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ПОТРЕБЕ ОУ за 2019.

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-1/2019-03 од 03.01.2019. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка лож уља за потребе Општинске управе за 2019.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЖИТОРАЂА

logo hala webНа основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног предузећа за уређење и одржавање објеката и јавних површина Житорађа број 023-2080/2018-01 од 20. децембра 2018. године и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, објављује

 ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА ЖИТОРАЂА

Конкурс је објављен у Службеном гласнику Р. Србије број 104/18 од 28.12.2018. године, Службеном листу града Ниша број 129/18 од 28.12.2018. године и дневном листу Политика, издање за 29.12.2018. године.

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

zitoradja-srednji-grb

Додатни радови на изградњи атмосферске канализационе мреже у насељу Лукомир и Подина

Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда

Конкурсна документација

Мишљење Управе за јавне набавке за преговарачки поступак

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРА ЈКП Житорађа

jkp logoНа основу члана 36. став 3. 4. и 37. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора јавног комуналног предузећа Житорађа број 023-2079/2018-01 од 20. децембра 2018. године, и члана 40. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“, број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, објављује

 ОГЛАС

О ЈАВНОМ КОНКУРСУ ЗА ИЗБОР ДИРЕКТОРАЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЖИТОРАЂА

Конкурс је објављен у Службеном гласнику Р. Србије број 104/18 од 28.12.2018. године, Службеном листу града Ниша број 129/18 од 28.12.2018. године и дневном листу Политика, издање за 29.12.2018. године.

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ЈАВНА РАСПРАВА О НАЦРТУ СТАТУТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grb

На основу одредби чл.109-114. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“ број: 129/2007, 83/2014 – др. Закон, 101/2016 – др.Закон и 47/2018), чл. 70. ст. 1. тач. 7. Статута општине Житорађа („Службени лист Града Ниша“ број: 80/2008, 36/2013, 4/2016 и 152/2016), Општинско веће општине Житорађа на седници одржаној дана 21. децембра 2018. године, разматрало је и донело

 ЗАКЉУЧАК

I

 УПУЋУЈЕ СЕ на јавну расправу Нацрт Статута општине Житорађа, који је израдила Комисија за израду нацрта Статута општине Житорађа, образована решењем Скупштине општине Житорађа број: 110-1522/18-01 од 17.09.2018. године.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.