budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012 и 94/2013) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Житорађа за 2016. годину објављеног на интернет страници општине www.zitoradja.org дана 24.03.2016. године и чланом 12. Правилникао ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџетаопштине Житорађаза подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из буџета општине Житорађа, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, за општину Житорађа у области унапређења система социјалне заштите који имају за циљ успостављање, развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту права старих и изнемоглих лица и најугроженијих категорија становништва унутар система социјалне заштите, који ће се суфинасирати из буџета општине Житорађа, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ СПОРТСКЕ ОПРЕМЕ ЗА КЛУБОВЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-7/2016-03 од 07.04.2016. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53

18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - Набавка спортске опреме за спортске клубове на територији општине Житорађа


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


КОНКУРС У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2016 годину („Службени лист града Ниша“, број 101/2015), председник општине Житорађа расписује

 К О Н К У Р С

за суфинансирање пројекта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа у 2016. години


Конкурс

Образац пријаве и

Образац буџета пројекта


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.