budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ - ЈНМВ АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА У ЖИТОРАЂИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-10/2016-01 од 03.10.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова - радови на одржавању локалних путева – пресвлачење асфалтом улица Војводе Степе, Цара Душана и Браће Југовић у Житорађи

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања, одговора, обавештења о продужењу рока за достављање понуда или измена конкурсне документације.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ - ИЗРАДА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и чл. 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-11/2016-01 од 29.09.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга - Израда пројектне документације (идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење радова) за општински пут на територији општине Житорађа, деоница Дубово-Каре-Горњи Дреновац.

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал јавних набавки због евентуалних питања, одговора или измене Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора


ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈНМВ ЗА РАДОВЕ НА КРПЉЕЊУ УДАРНИХ РУПА НА ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-9/2016-01 од 24.08.2016. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 објављује

 ПОЗИВ

 за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку радова- крпљење ударних рупа на локалним путевима на територији општине Житорађа


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања, одговора или измене Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора.

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

zitoradja-srednji-grb

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ПРАВА ПРЕЧЕГ ЗАКУПА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2017. ГОДИНУ

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. закон, 41/09 и 112/2015), Председник општине Житорађа расписује јавни позив свим физичким и правним лицима, којим обавештава:

-       власнике система за наводњавање, одводњавање, рибњака, пољопривредног објекта, стакленика, пластеника и вишегодишњих засада (воћњака и винограда који су у роду) на пољопривредном земљишту у државној својини и који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу најмање три године (у даљем тексту: инфраструктура) и

-       власнике домаћих животиња, који су и власници, односно закупци објеката за гајење тих животиња на територији јединице локалне самоуправе на којој се право пречег закупа остварује, који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статуту најмање једну годину (у даљем тексту: сточарство),

 

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова бр. 404-2-2/2016-01 од 07.09.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – зимско одржавање путева на територији општине Житорађа у 2016/2017. години

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања, одговора или измена Конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруeu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.