budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОУ општине Житорађа

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 56 ст. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. Закон и 47/2018), члана 56. ст. 3, 95. ст. 1, 100 и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016, 113/2017, 113/2017-др. Закон и 95/2018), члана 71. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 27/19) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 08.07.2020. године оглашава,

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

КОНКУРС

НАРЕБА

zitoradja-srednji-grb

На основу Мера Владе Републике Србије и Општинског штаба за ванредне ситуације општине Житорађа на ванредној телефонској седници штаба за ванредне ситуације одржане дана 09.07.2020. године, доноси:

НАРЕДБЕ

I

Обавезно ношење заштитних маски у затвореном простору(продавницама, маркетима, кафићима, ресторанима, канцеларијама, предузећима, јавним установама, салонима, теретанама, и свим другим затвореним просторима)

II

Обавезно држање физичке дистанце од 1,5м у завореном простору

III

Обавезна дезинфекција, ношење заштитних маски и држање дистанце на пијаци у Житорађи.

IV

Наредба Туристичкој организацији о појачаној контроли вршења дезинфекције и одржавања дистанце на купалишном комплексу

V

Обавезно ношење заштитних маски у свим трговинским радњама

Наредбе ступају на снагу даном доношења.

УЖиторађи, дана 09.07.2020. године, број: 87-1130/20-01

Командант штаба

Иван Станојевић

ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВУ ШТЕТЕ ОД ПОПЛАВА

poplava

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Комисија за попис и утврђивање

Обима штете причињене на објектима

у елементарним непогодама

Број: 02-994/20-01

Датум: 01.07.2020. године

ПОЗИВ

У складу са чланом 15. Закона о обнови након елементарне и друге непогоде („Службени гласник РС“, број 112/15) и Одлуком штаба за ванредне ситуације о проглашењу ванредне ситуације број: 87-860/2020-01 од 24.06.2020. године, Комисија за попис и утврђивање обима штете причињене на објектима у елементарним непогодома на територији општине Житорађа, позива мештане општине Житорађа који су претрпели штету од елементарних непогода током јуна месеца текуће године, да исту пријаве у периоду од 01.07.2020. године до 31.07.2020. године.


Read more...

ПРЕПОРУКЕ

zitoradja-srednji-grb

На основу Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник РС“ бр. 87/2018) и Општинског штаб за ванредне ситуације општине Житорађа на ванредној седници штаба за ванредне ситуације одржане дана 08.07.2020 године, доносе се:

ПРЕПОРУКЕ

I

Обавезно ношење заштитних маски у затвореном простору (продавницама, маркетима, кафићима, ресторанима, канцеларијама, предузећима, јавним установама, салонима, теретанама, и свим другим затвореним просторима).

II

Обавезно држање физичке дистанце у завореном простору.

III

Обавезна дезинфекција, ношење заштитних маски и држање дистанце на пијаци у Житорађи.

IV

Препорука Туристичкој организацији о појачаној контроли вршења дезинфекције и одржавања дистанце на купалишном комплексу.

V

Обавезно ношење заштитних маски у свим трговинским радњама.

 

УЖиторађи, 08.07.2020. године, број: 87-1112/20-01

Командант штаба

Иван Станојевић

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ ЛОКАЛНИХ ИЗБОРА

glasanje

Општинска изборна комисија Житорађа, на седници одржаној 22.06.2020. године утврђује прелиминарне резултате избора за одборнике Скупштине општине Житорађа

Прелиминарни резултати

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.