budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 – др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша града» број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 04.07.2016. године донео

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

 О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА ЗА 2016. годину

rakete

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-8/2016-01 од  25.05.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета


Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо понуђаче да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања, појашњења и измена Конкурсне документације.


ЛИСТA ВРЕДНОВАЊА И РАНГИРАЊА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

На основу члана 7. Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса која реализују удружења. („Сл гласник РС“, број 8/2012 и 94/2013) и Јавног конкурса за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса у општини Житорађа за 2016. годину објављеног на интернет страници општине www.zitoradja.org дана 24.03.2016. године и чланом 12. Правилникао ближим критеријумима, начину и поступку доделе средстава или недостајућег дела средстава из буџетаопштине Житорађаза подстицање програма и пројеката од јавног интереса која реализују удружења из буџета општине Житорађа, Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, за општину Житорађа у области унапређења система социјалне заштите који имају за циљ успостављање, развој и унапређење услуга социјалне заштите, побољшање њиховог квалитета, заштиту права старих и изнемоглих лица и најугроженијих категорија становништва унутар система социјалне заштите, који ће се суфинасирати из буџета општине Житорађа, утврдила је Листу вредновања и рангирања пријављених пројеката.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.