budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ПОЗИВ ЈП "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ" ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.01-406/13од 10.07.2013.године, ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ, ГРАЂЕВИНСКО И ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 10,18412 Житорађа објављује

ИЗМЕЊЕНИ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку за набавку дизел горива и бензина за период до 31.12.2013. године.

Позив се може преузети овде, а конкурсна документација овде.

Позив за Јавну набавку мале вредности

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике србије бр. 124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга број 404-13/2013-01 од 09.08.2013. године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, објављује

ПОЗИВ

 Зз подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга – израде пројекта санације затварања и рекултивизације постојећег сметлишта „Баре“ у Житорађи.

 

Образац позива се може преузети овде а Конкурсна документација овде.

 Донета је одлука о продужењу рока и Обавештење се може преузети овде.

Позив за подношење понуда се може преузети овде, а конкурсна документација овде. Документ Додатне информације и појашњења се могу видети овде.

Документација се такође може преузети на Порталу јавних набавки.

ПОЗИВ ЈП "ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ" ЗА НАБАВКУ ГОРИВА

zitoradja-srednji-grb

Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналну делатност и урбанизам општине Житорађа, објављује Позив за подношење понуда у отвореном поступку за набавку дизел горива и бензина за период до 31.12.2013. године.


Документ Позив за подношење понуда се може преузети овде, а Конкурсна документација овде.

ЈП ДИРЕКЦИЈА ОБУСТАВИЛА ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 109. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије" бр. 124/12) директор ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ,ГРАЂЕВИНСКО И ПУТНО ЗЕМЉИШТЕ, КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И УРБАНИЗАМ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЋА, ул. Топлички хероји бр. 10. 18412 Житорађа доноси ОДЛУКУ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА.

Одлуку можете преузети овде.

ПОЗИВ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ"

zitoradja-srednji-grb

Дирекција за водоснабдевање, грађевинско и путно земљиште, комуналну делатност и урбанизам општине Житорађа објављује Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга-услуге на изради Главног пројекта главног колектора отпадних вода насеља подина са прикључењем на главни колектор Житорађа.

Документ Позив за подношење понуда се може преузети овде, а Конкурсна документација овде.eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.