budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ - НАБАВКА ЕНЕРГЕНАТА ЗА ГРЕЈАЊЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр. 404-2-1/2017-03 од 12.01.2017. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка енергената за грејање за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Моле се заинтересовани понуђачи да прате и Портал јавних набавки, ради евентуалних питања, одговора или измена Конкурсне документације.

ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

НАЛЕД, у оквиру пројекта „Подршка имплементацији система за електронско издавање грађевинских дозвола у локалним самоуправама које учествују у програму Европског ПРОГРЕС-а“ подржаног од стране Европске уније, Владе Швајцарске и Владе Републике Србије а преко програма Европски ПРОГРЕС, организује инфо дан за подносиоце захтева за електронске дозволе за градњу.

Инфо дан је намењен грађевинским инжењерима, архитектама, пројектантима и осталим подносиоцима захтева за дозволе за грађење кроз Централну евиденцију обједињених процедура (ЦЕОП). Инфо дан учесницима даје прилику да одговоре на дилеме у вези са форматом и садржајем техничке документације која се прилаже уз захтеве, као и да са тренерима прођу кроз практични део подношења захтева у ЦЕОП систему.

Инфо дан се одржава у Бујановцу, у среду 07.12.2016. у просторијама Економског факултета, ул. Карађорђа Петровића бб, Бујановац, са почетком од 11:00 сати.

 

Молимо Вас да се пријавите за инфо дан путем сајта Инжењерске коморе или путем е-адресе This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Напомена: Присуствовање инфо дану је бесплатно.

Инжењерска комора Србије бодоваће присуствовање инфо дану са 5 поена за чланове ИКС-а.


ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа ("Службени лист града Ниша" број 117/2016), председник општине Житорађа дана 15. новембра 2016. године донео је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2016/2017 ГОДИНУ

Read more...

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА УГРАДЊИ УРЕЂАЈА ЗА ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ ИЗ БУНАРА У ЈАСЕНИЦИ И ИЗВОРУ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова бр. 404-2-3/2016-01 од 07.11.2016. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – радови на уградњи уређаја за пречишћавање (деманганизацију ) воде из бунара у Јасеницу и Извору


Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Такође, моле се заинтересовани понуђачи да прате Портал јавних набавки ради евентуалних питања и одговора и евентуалних измена Конкурсне документације.

Одлука о додели уговора

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права

Одлика о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


ОБАВЕШТЕЊЕ

zitoradja-srednji-grb

ПОШТОВАНИ СУГРАЂАНИ,

Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС“ бр. 18/2016), ступио је на снагу 9. марта 2016. године а примењује се од 01. јуна 2016. године, изузев одредаба члана 9, 103 и члана 207. који се примењују почев од 08.06.2016. године.

У вези примене, обавештавамо Вас о значајним новинама које су предвиђене одредбама овог закона односно:

-          Орган је дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.