budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИЗБЕГЛА ЛИЦА

grb-opstine-zitoradja

На основу члана 10. Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима, комисија општине Житорађа за доделу помоћи за економско оснаживање породица избелица кроз доходовне активности, а за које је средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по уговору о сарадњи број 9-9/256 од 19.08.2015. године, расписује:

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење пријава за економско оснаживање избеглих лица, са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Житорађа, кроз доходовне активности


Позив се може преузети ОВДЕ.


ЈАВНИ ПОЗИВ

grb-opstine-zitoradja

На основу члана 10. Правилника којим се утврђују услови и критеријуми за избор корисника за доделу помоћи избеглим лицима, комисија општине Житорађа за доделу помоћи у грађевинском материјалу за побољшање услова становања, а за које је средства обезбедио Комесаријат за избеглице и миграције Републике Србије по уговору о сарадњи број 9-9/48 од 17.04.2015. године, расписује:

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 за подношење пријава за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања избеглих лица са пребивалиштем односно боравиштем на територији општине Житорађа, кроз набавку грађевинског материјала

Read more...

ПОЗИВ ЗА ИЗРАДУ ИДЕЈНОГ ПРОЈЕКТА ЗА АСФАЛТИРАЊЕ УЛИЦА

asfaltiranje

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке услуга бр. 404-9/2015-03(3) од 10.08.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку услуга- Набавка услуга - израда идејног пројекта за асфалтирање улица у насељима Јасеница, Вољчинац, Бадњевац, Речица, Лукомир, Извор, Држановац, Подина, Житорађа на територији општине Житорађа.

Позив заподношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портај Јавних набавки због евентуалних питања и одговора или измена и допуна конкурсне документације.

ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ РАДОВА - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

sneg-na-putevima-x1 20120206120528

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку радова бр. 404-3/2015-01 (1) од 10.08.2015. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у oтвореном поступку за јавну набавку радова – зимско одржавање путева на територији општине Житорађа у 2015/2016 г.

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Молимо заинтересоване понуђаче да прате и Портал Јавних набавки ради евентуалних питања, одговора или измена Конкурсне документације.


ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

nekorisceno zemljiste

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту („Сл.гласник РС“, број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини („Сл.Лист града Ниша“ број17/2007), председник општине дана 27.07.2015. године донео

 ОДЛУКУ О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.