budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 – др закон, 41/09 и 112/2015), Правилника о условима и поступку давња у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (Сл. Гласник РС“, број 16/2017 и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист града Ниша" број 17/2007), председник општине Житорађа је дана 05.07.2017.године донео

ОДЛУКУ

 О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ ЖИТОРАЂА

СПИСАК ДОНЕТИХ РЕШЕЊА ЗА ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ОД 2009-2017.

Списак решења

ЈАВНИ ПОЗИВ - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ УЛИЦА У ЖИТОРАЂИ

asfaltiranje

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка набавке радова на реконструкцији Железничке улице и улице цара Душана у Житорађи бр. 404-2-2/2017-01 од 26.06.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији улица у Житорађи

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈН ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК - РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ШКОЛЕ У ЈАСЕНИЦИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка набавке радова на реконструкцији основне школе у насељу Јасеница у општини Житорађа бр. 404-2-3/2017-01 од 10.07.2017. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на реконструкцији основне школе у насељу Јасеница у Житорађи

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Питања и одговори везани за Конкурсну документацију

Измењена Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговоруЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП ЗА УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКАТА И ЈАВНИХ ПОВРШИНА

zitoradja-srednji-grbКонкурс за именовање директора ЈП за уређење објеката и одржавање јавних површина је објављен у "Службеном гласнику Р. Србије" број 61 од 23. јуна 2017. године.

КОНКУРС

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.