budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018.

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 42/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 40. Статута општине Житорађа, (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13 и 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 13. новембра 2017. године, донела је

ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2018. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Одлука се може преузети ОВДЕ

ЈАВНИ ПОЗИВ - НАБАВКА ЛОЖ УЉА ЗА ГРЕЈАЊЕ

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-1/2018-03 од  03.01.2018. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка лож уља за потребе Општинске управе за 2108.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 56 ст. 1 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 – др. закон), члана 95. ст. 1, члана 100. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016), члана 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника о раду Општинског већа општине Житорађа (''Службени лист града Ниша'' бр. 80/08), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 18.12.2017. године оглашава

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА НАЧЕЛНИКА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Read more...

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА У 2018. години

pumpa gorivoНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-2-17/2017-03 од 29.12.2017. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавкудобара – набавка горива за возила за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2108.

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору, партија 1

Обавештење о закљученом уговору, партија 2

САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

zitoradja-srednji-grbПоводом одборничког питања одборника ДС у Скупштини општине Житорађа, Божидара Живковића, председник општине Житорађа Иван Станојевић издаје

 САОПШТЕЊЕ ЗА ЈАВНОСТ

Одборник СО Житорађа, Божидар Живковић, поставио је на 12. седници Скупштине општине Житорађа од 28. септембра 2017. године низ одборничких питања, међу којима је и питање утрошка горива и пређене километраже за службена возила општине Житорађа, на које је служба Скупштине општине била дужна доставити одговоре одборнику у прописаном року, што је и учињено.

Поступајући у складу са Законом и Пословником о раду Скупштине, издати су налози надлежним службама за доставу тражених података.

Приликом израде извештаја о утрошку горива и пређеној километражи за службена возила општине Житорађа, обрађен је период од 01.01.2017. године, до 30.09.2017. године, што се из достављеног извештаја јасно може утврдити.

Read more...

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.