budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА РАДОВА - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grbНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр.14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке - набавка је набавка радова – радови на изградњи игралишта за мали фудбал у Подини и Ђакусу, изградња прилазног пута у школи у Пејковцу и крпљење ударних рупа на територији општине Житорађа од 25.02.2019. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на изградњи игралишта за мали фудбал у Подини и Ђакусу, изградња прилазног пута у школи у Пејковцу и крпљење ударних рупа на територији општине Житорађа

Позив се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

КОНКУРС ЈП за изградњу Житорађа

mali grb

На основу Решења о попуњавању радног места путем конкурса у Јавном предузећу за изградњу Житорађа, број 124/19 од 26.02.2019. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-677/2019 од 25.01.2019. године, Јавно предузеће за изградњу Житорађа оглашава

КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс се може преузети ОВДЕ

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2019. годину

kanc materijalНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-4/2019-03 од 08.02.2019. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2019.


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка ЈН

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА УЛИЧНУ РАСВЕТУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

struja

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15, и 68/2015) ) и Одлуке о покретању отвореног поступка за набавку добара електричне енергије за уличну расвету на територији општине Житорађа бр. 404-25-1/2019-03 (о.п.) од 13.02.2019. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку за набавку добара – електричне енeргије за потребе уличне расвете на територији општине Житорађа

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Измена Конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2019. ГОДИНУ

zitoradja-srednji-grbРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 400-131/2019-01

Дана: 24.01.2019. године

Житорађа

 

На основу члана 17, 18. ст. 1. тач. 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Житорађа за 2019. годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 124/18), члана 57. Статута општине Житорађа („Сл.лист Града Ниша“, бр.80/08, 36/13, 4/15, 152/16), а на основу сагласности Општинског већа општине Житорађа број: 400-108/2019-01 од 18.01.2019. године и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2019. годину број: 400-128/2019-01 од 24.01.2019. године, председник Општине Житорађа расписује дана 24. јануара 2019. године

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2019. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

  1. Јавни позив
  2. Образац пријаве
  3. Буџет пројекта
  4. Финансијски извештај

 Јавни позив је објављен у дневном листу Информер 05.02.2018. године

 Решење о додели средстава

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.