ВЕСТИ И ДОГАЂАЈИ

ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу члана 27. Закона о јавној својини („Сл. Гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018, 153/2020),  члана 99. Закона о планирању и изградњи („Сл. Гласник“ РС бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 одлука УС, 132/2014, 145/2015, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 19. Уредбе о условима…

Прикажи још

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА СУБВЕНЦИОНИСАНУ ДОДЕЛУ ЗАШТИТНОГ  РАМА

На основу чл. 6. и чл.12. ст.1. Уредбе о условима и начину спровођења субвенционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор (,,Службени гласник РС” број 144/22), Агенција за безбедност саобраћаја објавила је 30.08.2023. године јавни позив за субвенционисану доделу заштитног рама за употребљавани трактор. Тим поводом, позивају се сва заинтересована физичка и правна лица на територији…

Прикажи још

ОБАВЕШТЕЊЕ

Општинска управа општине Житорађа, Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој, на основу члана 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гл.РС“, број 135/04, 36/09) обавештава заинтересовану јавност да је носилац пројекта А 1 Србија доо Београд, поднео захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину пројекта  „Радио базна станица…

Прикажи још

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ ПОВОДОМ НАЦРТА ОДЛУКЕ О ДРУГОЈ ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ

Општинско Веће општине Житорађа, позива све грађане, удружења, стручну јавност, као и друге заинтересоване стране, да се упознају са радним текстом Нацрта Одлуке о другој измени и допуни Одлуке о буџету општине Житорађа за 2023.годину (у даљем тексту Нацрт Одлуке), и да дају предлоге, сугестије и коментаре. Јавна расправа о Нацрту Одлуке одржаће се у…

Прикажи још

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ

Републички завод за статистику на основу Закона о Попису пољопривреде 2023. године („Службени гласник РС”, бр. 76/21, објављује ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ пријављивање у периоду од 15. до 21. августа (до 20.00 часова) Републички завод за статистику (у даљем тексту: Завод) упућује јавни позив свим заинтересованим кандидатима да се пријаве за посао пописивача за…

Прикажи још

ПОЗИВ ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ДА ИЗВРШЕ КАТЕГОРИЗАЦИЈУ УГОСТИТЕЉСКИХ ОБЈЕКАТА

Законом о угоститељству (,,Сл. гласник РСˮ, бр. 17/2019) прописана је обавеза угоститеља који пружа услуге смештаја у објектима домаће радиности (кућа, апартман и соба) и објектима сеоског туристичког домаћинства, да изврши категоризацију тих објеката. Захтев за категоризацију се подноси преко еТуристе. С тим у вези ПОЗИВАМО сва физичка лица која услуге смештаја пружају на начин…

Прикажи још

Иван Станојевић - Председник општине Житорађа

Иван Станојевић је рођен 05.08.1984. године у Прокупљу.

Члан је СНС-а.

2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo
2048px-Solid_white.svg
пЛАН РАЗВОЈА оПШТИНЕ
2048px-Solid_white.svg
ministarstvo (1)
2048px-Solid_white.svg
EP+ 280-160 CIR