budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СИНДИКАТА "НЕЗАВИСНОСТ" РГЗ-а

145px-logo rgz

ЈЕДИНСТВЕНА ОРГАНИЗАЦИЈА СИНДИКАТА

СИНДИКАТ „НЕЗАВИСНОСТ“ РЕПУБЛИЧКОГ ГЕОДЕТСКОГ ЗАВОДА

 ПРЕДСТАВНИЦИМА ЛОКАЛНИХ САМОУПРАВА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ

Поштовани, обавештавамо Вас да је одлуком репрезентативних синдиката Републичког геодетског завода проглашен Штрајк у свим организационим јединицама на територији Републике Србије. Почетак Штрајка је у среду 12.12.2018. године у 7.00 часова. Штрајк ће трајати до испуњења захтева који се односе на системско решавање проблема зарада и примања запослених као и јасним дефинисањем статуса „катастарских службеника“.

Read more...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 13. Одлуке о стипендирању студената са територије општине Житорађа ("Службени лист града Ниша", број 117/16), председник општине Житорађа, дана 30. новембра 2018. године донео је

ОДЛУКУ

О ДОДЕЛИ СТИПЕНДИЈА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНУ

Одлука се може преузети ОВДЕ

ОГЛАС

zitoradja-srednji-grb

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

18412 Житорађа, Топлички хероји бр.53

Тел:027/8360-091

 Канцеларијски послови у области јавних прихода, звање виши референт - 1 извршилац на неодређено време

 Услови: стечено средње образовање у четворогодишњем трајању, положен државни стручни испит, познавање рада на рачунару (MSOffice пакет и интернет) и најмање пет година радног искуства у струци.

 Канцеларијски послови у области јавних прихода, звање виши референт - 1 извршилац на неодређено време

Read more...

НАБАВКА И УГРАДЊА СПРАВЕ ЗА ИГРАЛИШТА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара - набавка и уградња справе за игралиште у основној школи „Топлички хероји“ у Житорађи бр. Одлуке 404-25-18/2018-03 од 19.11.2018. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

 Објављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добара – набавка и уградња справе за игралиште

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Питања и одговори везани за Конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001, 42/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука УС, 47/2013 и 68/2014), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 40. Статута општине Житорађа, (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16),

Скупштина општине Житорађа, на седници одржаној дана 9. новембра 2018. године, донела је

 ОДЛУКУ

О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА

Одлука се може преузети ОВДЕ

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.