budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ОРАГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15 и 113/17), Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18) и Споразума о уређивању међусобних права и обавеза у реализацији програма или мера активне политике запошљавања за 2018. годину закљученог између Националне службе за запошљавање Филијала Прокупље и Општине Житорађа број: 2700-101-8/2018 од 23.05.2018. године

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2018. ГОДИНИ

Текст Конкурса се може преузети ОВДЕ

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ И ИНСТАЛАЦИЈА ИСТЕ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-8/2018-03 од 21.05.2018. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка рачунарске опреме и инсталирање исте, број набавке 404-25-8/2018-03

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Измењена и допуњена Конкусрна документација

Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ЈНМВ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке услуга Услуге ресторана за потребе скупштине општине Житорађа, бр. Одлуке 404-25-1/2018-02 од 08.05.2018. године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности услуга – Услуге ресторана за потребе скупштине општине Житорађа обликоване по партијама од 1 до 2


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

ЈАВНИ ПОЗИВ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке услуга израда пројектне документације за реконструкцију и проширење водоводног система Житорађа и околних сеоских насеља, бр. Одлуке 404-25-2/2018-01 (о.п.) од 11.05.2018.године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке услуга – израда пројектне документације за реконструкцију и проширење водоводног система Житорађа и околних места

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору


НАБАВКА ПРОТИВГРАДНИХ РАКЕТА

raketeНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-7/2018-01 од 08.05.2018. године,

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка противградних ракета за потребе општине Житорађа


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.