budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 2019. годину

kanc materijalНa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-4/2019-03 од 08.02.2019. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка канцеларијског материјала за потребе Општинске управе општине Житорађа за 2019.


Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о обустави поступка

Обавештење о обустави поступка ЈН

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2019. ГОДИНУ

zitoradja-srednji-grbРЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА

ПРЕДСЕДНИК

Број: 400-131/2019-01

Дана: 24.01.2019. године

Житорађа

 

На основу члана 17, 18. ст. 1. тач. 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 83/14, 58/15, 12/16 – аутентично тумачење), члана 4. став 1. и члана 9. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник Републике Србије“, бр. 16/16 и 8/17), Одлуке о буџету општине Житорађа за 2019. годину („Сл. лист Града Ниша“ бр. 124/18), члана 57. Статута општине Житорађа („Сл.лист Града Ниша“, бр.80/08, 36/13, 4/15, 152/16), а на основу сагласности Општинског већа општине Житорађа број: 400-108/2019-01 од 18.01.2019. године и Одлуке о расписивању конкурса за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Житорађа за 2019. годину број: 400-128/2019-01 од 24.01.2019. године, председник Општине Житорађа расписује дана 24. јануара 2019. године

 ЈАВНИ ПОЗИВ

 ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА РАДИ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГИНФОРМИСАЊА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА ЗА 2019. ГОДИНУ

Документа за преузимање:

  1. Јавни позив
  2. Образац пријаве
  3. Буџет пројекта
  4. Финансијски извештај

 Јавни позив је објављен у дневном листу Информер 05.02.2018. године

 Решење о додели средстава

САОПШТЕЊЕ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

zitoradja-srednji-grbПоводом објаве интернет портала “Добричке интернет новине“ од 25.01.2019. године, под насловом „мање субвенције за пољопривреднике у Добричу“, у којој је јавност обавештена да су смањене субвенције за пољопривредне произвођаче, у складу са недавно донетим Правилником, председник општине Житорађа издаје следеће

 САОПШТЕЊЕ

 Нетачни су наводи из објаве и тврдња Пољопривредне стручне службе из Ниша да је новим Правилником, који је донет за период од наредне три године прописано да Дољевац, Житорађа и Мерошина више не спадају у ред руралних и неразвијених општина, што ће за последицу имати да ће неке субвенције овдашњим пољопривредницима бити умањене са 60 на 50%.

Read more...

ЗАКЉУЧАК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

zitoradja-srednji-grbНа основу члана. 46. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07, 83/14 други закон 101/16-други закон) чл. 60. Статута општине Житорађа (Службени лист града Ниша број 80/08, 36/13, 4/15 и 152/16) и члана 32. Пословника Општинског већа општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр. 80/08), а у вези са чланом 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службни гласник РС“, број: 83/2014, 58/2015 и 12/2016-аутентично тумачење), Општинско веће општине Житорађа, на седници одржаној дана 11.01.2019. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

Read more...

НАБАВКА ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА ЗА ОУ И ОПШТИНУ ЖИТОРАЂА за 2019

pumpa gorivo

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности добара бр. 404-25-3/2019-03 од 23.01.2019. године,

Општинска управа општине Житорађа, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – набавка горива за возила за потрeбе Општинске управе и општине Житорађа за 2019. годину

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.