budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНА НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ИНТЕРНО РАСЕЉЕНА ЛИЦА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности набавке добра грађевински материјал за потребе интерно расељених лица на територији општине Житорађа бр. Одлуке 404-25-12/2018-01 од 30.08.2018.године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности добраграђевински материјал за потребе интерно расељених лица на територији општине Житорађа

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ

Одлука о додели уговора

ЈАВНИ КОНКУРС

jkp logo

На основу Одлуке о попуњавању радног места путем конкурса у јавном комуналном предузећу „Житорађа“ број 542 од 23.08.2018. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број:112-7159/2018 од 27.07.018.године, Закључка о исправци грешке у Закључку  Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 7159/18 од 27.07.2018. године, 51 број:112-7529/2018 од 03.08.2018. године, Јавно комунално предузеће „Житорађа“ оглашава

 КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА

Конкурс се може преузети ОВДЕ

ЈАВНИ КОНКУРС

zitoradja-srednji-grb

На основу члана 4 и 94. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'' бр. 21/2016), 12.став.1. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (''Сл. гласник РС'', бр. 95/2016), Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-670/2016 од 09.02.016. године, Закључка Владине комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, 51 број: 112-6010/2018 од 28.06.2018. године, Општинска управа општине Житорађа оглашава

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА

Оглас за конкурс се може преузети ОВДЕ, Јавни конкурс ОВДЕ и Изјава ОВДЕ.

ИЗГРАДЊА АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛУКОМИРУ И ПОДИНИ

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. и члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 124/12 и бр. 14/15 и 68/15) и Одлуке о покретању отвореног поступка јавне набавке радова – радови на изрградњи атмосферске канализације у насељу Лукомир и насељу Подина, бр. Одлуке 404-25-3/2018-01 (о.п.) од 03.08.2018.године,

 ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке радова – радови на изградњи атмосферске канализације у насељу Лукомир и насељу Подина

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Измењена конкурсна документација

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Питања и одговори везани за конкурсну документацију

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

ОБАВЕШТЕЊЕ

kostic plus

ОПШТИНА ЖИТОРАЂА - Општинска управа

Одељење за финансије и буџет, привреду и локално-економски развој

објављује

 ОБАВЕШТЕЊЕ

 О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ДАВАВАЊЕ САГЛАСНОСТИНА СТУДИЈУ О ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА ЗАТЕЧЕНОГ СТАЊА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

 Носилац пројекта Занатска трговинска радња „Костић-плус“, Иван Костић из Житорађе је поднео захтев за давање сагласности на Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта „Производња дрвене грађевинске столарије и елемената“, на катастарској парцели 3375/4 КО Житорађа, Општина Житорађа.

Увид у Студију о процени утицаја затеченог стања на животну средину пројекта може се извршити у просторијама надлежног органа општине Житорађа, до 16.08.2018.год, у канцеларији број 22, као и на интернет страници општине Житорађа zitoradja.org/

Јавна расправа и презентација Студије о процени утицаја биће одржана 16.08.2018.год., у времену од 1000 часова, у малој сали општине Житорађа.

Јавној расправи и презентацији присуствоваће и носилац пројекта.

Студија се може преузети ОВДЕ

 

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.