budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - НАБАВКА ХТЗ ОПРЕМЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-37/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 04.10.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-34/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум 29.09.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - СИСТЕМ ЗА ЗАЛИВАЊЕ ТЕРЕНА ФУДБАЛСКОГ КЛУБА

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-35/2021-03 ( набавка на коју се закон не примењује )

Датум 28.09.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА - АЖУРИРАЊЕ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦЕ ОПШТИНЕ

zitoradja-srednji-grb

Република Србија

Општинска управа Општине Житорађа

Број 404-25-36/2021-03 (набавка на коју се закон не примењује)

Датум: 29.09.2021. године

На основу чл. 27.ЗЈН („ Сл гласник број 91/2019) и Правилника о спровођењу набаки на које се ЗЈН не примењује, број 404-1257/2020-01, Начелник Општинске управе општине Житорађа, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈАВНИ ОГЛАС - ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП НЕПОКРЕТНОСТИ, ГЛАШИНАЦ

zitoradja-srednji-grb


Комисија за спровођење поступка давања у закуп непокретности на којима општина Житорађа има право јавне својине, а на основу чл. 24 Одлуке о прибављању, располагању, управљању и коришћењу ствари у јавној својини општине Житорађа (Сл. лист Града Ниша бр. 44/2020) и Одлуке Председника општине Житорађа бр. 464-1654/2021-01 од 14.09.2021. год., расписује

 ЈАВНИ ОГЛАС

 за прикупљање писаних понуда ради издавања у закуп непокретности

Предмет јавног огласа је избор најповољнијег понуђача закупца за давање у закуп непокретности која је у јавној својини Општине Житорађа, и то:

У поступку прикупљања писаних понуда, по принципу највише понуђене цене:

Цео текс Јавног огласа

Одлука о покретању поступка

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.