budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

НАБАВКА ПОГОНСКОГ ГОРИВА

pumpa gorivo

Нa основу члана 55, став 1. и члана 60. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-2/2015-01-(3) од 18.02.2015. године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа

објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара - набавка погонског горива за потребе општинске управе општине Житорађа у 2015. години

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА РАСПОДЕЛУ СРЕДСТАВА У ОБЛАСТИ СПОРТА

sport

У складу са чланом 7. Правилника о финансирању или суфинансирању потреба и интереса грађана у области спорта из буџета општине Житорађа, члана 57. Статута општине Житорађа („Службени лист града Ниша“ бр 80/08) и Одлуке о буџету општине Житорађа за 2015. годину („Службени лист града Ниша“ бр 104/14)

 ПРЕДЕДНИК ОПШТИНЕ

расписуjе

ЈАВНИ КОНКУРС

за расподелу средстава из буџета општине Житорађа за 2015 годину за суфинансирање потреба у области спорта

ОСНОВНЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ КЛУБОВА/УДРУЖЕЊА/ОРГАНИЗАЦИЈА

 

Предмет конкурса представља расподела средстава опредељених Одлуком о буџету општине Житорађа за 2015. годину намењено - Основним програмским активностима спортских клубова/удружења/организација-такмичарски спорт, на територији општине Житорађа.

Read more...

ЈАВНИ ПОЗИВ

zitoradja-srednji-grb На основу члана 53. Закона о јавним набавкама (СЛ.гласник РС број 124/2012) и члана 57. Статута општине Житорађа („Сл. листа града Ниша“ број 80/08), на основу Буџета ИПА број 22.0202 и уговора потписаног између Делегације европске уније у Републици Србији и општине Житорађа број 2013/320-476 од 14.06.2013. године председник општине Житорађа доноси

О Д Л У К У

о покретању поступка за јавну набавку - набавку добара, Ref: 404-1/2015-01 / Preparation and printing of project promotional brochures.

Документа се могу преузети ОВДЕ


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ЛОЖ УЉА

kapljica

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-1/2015-01 од 30.01.2015.године,

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53

18412 Житорађаобјављује

 ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-набавка лож уља за потребе општинске управе општине Житорађа

Позив за достављање понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ - ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК

zitoradja-srednji-grbОпштина Житорађа објављује Јавни позив у отвореном поступку под називом "Supply and delivery of self employment packages for income generation activities, for the internally displaced persons and refugees in Zitoradja municipality"

Конкурсна документација се може преузети ОВДЕ.

eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.