budzet opstine informator za dobijanje gradjevinskih dozvola

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ ПРОТИВ ГРАДНИХ РАКЕТА

rakete

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-4/2014-01 од 21.03.2014.године, ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји бр. 53, 18412 Житорађа објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара

набавка против градних ракета за потребе 7 противградних станица

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а Конкурсна документација ОВДЕ.


ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАВКУ КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

kanc materijal

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Р. Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности - добара бр.404-2/2014-01 од 24.02.2014. године, ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖИТОРАЂА, Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара – канцеларијског материјала за потребе органа и служби општинске управе

Позив за подношење понуда се може преузети ОВДЕ а конкурсна документација ОВДЕ.

Обавештавају се заинтересовани понуђачи да измењену Конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за достављање понуда могу преузети на Порталу управе за јавне набавке.

 


Јавна набавка бр. 404-1/2014-01 у преговарачком поступку

trotoari

Општина Житорађа спроводи Јавну набаку у преговарачком поступку без претходног објављивања позива за подношење понуда за извођење додатних радова на изградњи тротоата у Житорађи, лева страна улице Топлички хероји, из правца Ниш - Прокупље.

Конкурсна Документација се може видети ОВДЕ, а Обавештење ОВДЕ.

Одлука о додели уговора се може видети ОВДЕ.

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА НАБАКУ ГОРИВА ЗА ВОЗИЛА

zitoradja-srednji-grb

Нa основу члана 57. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије“ бр.124/12) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке добара бр.404-3/2014-01 од 25.02.2014. године,  ОПШТИНА ЖИТОРАЂА, ул. Топлички хероји 53, 18412 Житорађа, објављује

ПОЗИВ

за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности за јавну набавку добара-погонског горива за потребе општине Житорађа у 2014. години.


Позив се може преузети ОВДЕ, а Конкурсна документација ОВДЕ


ИМЕНОВАН ДИРЕКТОР ЈП "СПОРТСКА ХАЛА"

zitoradja-srednji-grb

Ha основу члана 21. и 31. став 3. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник PC" број 119/12), члана 32. ст. 1. тач. 9. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник PC" бр.129/07) и члана 40. Статута општине Житорађа ("Службени лист града Ниша" бр. 80/08 и 36/13),

 

Скупштина општине Житорађа на седници од 18. децембра 2013. године донела је

 

РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ ДИРЕКТОРА ЈП „СПОРТСКА ХАЛА“ ЖИТОРАЂА

Решење се може видети и преузети ОВДЕ.


eu

Интернет страница је редизајнирана у оквиру пројекта „Увођење ЕУ корпоративног модела побољшања услуга у Житорађи“, који финансира Европска унија у оквиру програма Exchange 3, а спроводи општина Житорађа. За садржај ове странице искључиво је одговорна Општина Житорађа и онa не представља званичан став Европске уније.